Република България ■ Община Стара Загора


Банер


Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Банер
Банер

Приют за животни

Банер


ОП Околна среда

Банер


БанерВие се намирате в: Начало Административни актове

Наредби

Внимание, ще се отвори в нов прозорец. ПДФПечатЕ-мейл

 

Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Стара Загора - изм. и доп. с Решение № 1925 от 25.06.2015 г.
pdfНаредба383.25 KB

Наредба за управление на отпадъците и за опазване на чистотата на територията на Община Стара Загора - приета с Решение № 1897 от 25.06.2015 г.
pdfНаредба329.67 KB

Наредба за обществения ред при използване на превозни средства и общи площи на територията на Община Стара Загора - изм. и доп. с Решение № 1776 от 30.04.2015 г.
pdfНаредба338.26 KB

Наредба за обществения ред в община Стара Загора - изм. и доп. с Решение № 1775 от 30.04.2015 г.
pdfНаредба192.32 KB

Наредба за определянето и администрирането на местните данъци на територията на Община Стара Загора - изм. с Решение № 1067 от 16.12.2013 г.
pdfНаредба321.3 KB

Наредба за за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Стара Загора - приета с Решение № 1045 от 16.12.2013 г.
pdfНаредба233.85 KB

Наредба за пазарите на територията на Община Стара Загора - приета с Решение № 1003 от 28.11.2013 г.
pdfНаредба189.99 KB

Наредба за наградите и отличията на Община Стара Загора - приета с Решение № 1001 от 28.11.2013 г.
pdfНаредба176.74 KB

Наредба за условията и реда за принудително изпълнение на заповедите по чл. 196, ал. 3 и чл.225а, ал. 3 от ЗУТ - приета с Решение № 943 от 31.10.2013 г.
pdfНаредба171.05 KB

Наредба за реда за упражняване правото на собственост на община Стара Загора върху капитала на търговските дружества - изм. с Решение № 879 от 26.09.2013 г.
pdfНаредба270.54 KB

Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинската собственост на Община Стара Загора - изм. с Решение № 645 от 28.03.2013 г.
pdfНаредба310.28 KB

Наредба за реда и условията при отглеждане на животни в населените места на Община Стара Загора - изм. с Решение № 11 от 13.02.2013 г. на Старозагорски административен съд
pdfНаредба183.67 KB

Наредба за наемни цени на недвижимите имоти - общинска собственост - изм. с Решение № 562 от 31.01.2013 г.
pdfНаредба161.94 KB

Наредба за управление на горските територии, собственост на Община Стара Загора - приета с Решение № 524 от 20.12.2012 г.
pdfНаредба143.62 KB

Наредба за реда и условията за издаване на разрешения за поставяне на временни преместваеми съоръжения и елементи на градското обзавеждане - изм. с Решение № 273 от 28.06.2012 г.
pdfНаредба188.57 KB

Наредба за реда и условията за управление и разпореждане с общински жилищни имоти на територията на община Стара Загора - изм. с Решение № 271 от 28.06.2012 г.
pdfНаредба233.48 KB

Наредба за разкопаване на техническата инфраструктура на територията на Община Стара Загора - изм. с Решение № 83 от 26.01.2012 г.
pdfНаредба211.96 KB

Наредба за извършване на търговия и услуги в община Стара Загора - изм. с Решение № 793 от 25.03.2010 г.
pdfНаредба231.91 KB

Наредба за изграждане и опазване на озеленените площи и растителността на територията на община Стара Загора - изм. с Решение № 792 от 25.03.2010 г.
pdfНаредба196.8 KB

Наредба за условията и реда за финансово подпомагане на проекти на неправителствени организации, кметства и сдружения на граждани - изм. с Решение № 770 от 25.03.2010 г.
pdfНаредба245 KB

Наредба за рекламната и информационна дейност на територията на община Стара Загора - изм. с Решение № 458 от 21.05.2009 г.
pdfНаредба259.07 KB

Наредба за критериите и условията за финансово подпомагане дейността на отделните и обединени спортни клубове - приета с Решение № 383 от 05.03.2009 г.
pdfНаредба304.48 KB

Наредба за устройството и управлението на гробищните паркове и обредните зали в тях на територията на община Стара Загора - приета с Решение № 469 от 29.09.2005 г.
pdfНаредба210.95 KB

Наредба за избиране на управител на търговско дружество с общинско участие - изм. с Решение № 43 от 29.01.2004 г.
pdfНаредба173.71 KB

Наредба за спазването на обществения ред при дейността на религиозните общности на територията на община Стара Загора - приета с Решение № 238 от 26.10.2000 г.
pdfНаредба175.9 KB