Стратегии

ПечатСтратегия за управление на общинската собственост 2012 - 2015 година
pdfСтратегия -893.13 KB

Стратегия за устойчиво развитие на туризма на територията на община Стара Загора 2006 - 2013 година
pdfСтратегия -237.94 KB