Устройствен правилник на общинска администрация

Печат

 pdfУстройствен правилник312.93 KB  - в сила от 01.12.2015 година