Заповеди

Печат

 
Определяне на мерки за противопожарна безопасност във връзка с настъпването на фенофаза "Восъчна зрялост" в посевите от есенници на територията на община Стара Загора
pdfЗаповед № 10-00-1345 от 18.06.2015573.51 KB18/06/2015, 16:55 

Промени в режима на кратковременно платено паркиране "Зелена зона" 
pdfЗаповед № 10-00-1328 от 16.06.2015 г.367.43 KB
 
Определяне на границите на районите и видът на предлаганите услуги по чл.62 от ЗМДТ, както и честотата на сметоизвозване за 2015 година
pdfЗаповед № 10-00-2445 от 29.10.2014 г.630.01 KB 
 

 
Промени в режима на кратковременно платено паркиране "Зелена зона" 
 
Работно време за зареждане на търговски обекти, намиращи се на територията на Централен пазар
pdfЗаповед № 10-00-1513 от 11.07.2014141.91 KB
 
Определяне на граници при режим на кратковременно платено паркиране "Зелена зона"
pdfЗаповед № 10-00-1416 от 02.07.20142.52 MB
 
Определяне на площадка за товарни автомобили за обществен превоз
pdfЗаповед № 10-00-165 от 27.01.2014 г.220.92 KB

Определяне на общи изисквания към оградите на неурегулираните поземлени имоти извън границите на урбанизираните територии в общината
pdfЗаповед № РД-25-190 от 02.02.2012349.86 KB