Република България ■ Община Стара Загора


Банер


Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Банер
Банер

Приют за животни

Банер


ОП Околна среда

Банер


БанерВие се намирате в: Начало Архив новини Бенефициенти по оперативните програми се обучиха за електронно кандидатстване и отчитане на проекти

Бенефициенти по оперативните програми се обучиха за електронно кандидатстване и отчитане на проекти

Бенефициенти от Област Стара Загора, които работят по европейски проекти участваха в информационна среща – практически семинар за работа с информационната система за управление и наблюдение на структурните инструменти на ЕС в България /ИСУН/. Срещата беше организирана от Областен информационен център - Стара Загора.
През новия програмен период 2014-2020 г. кандидатстването и отчитането на проекти по оперативни програми ще се осъществява основно по електронен път, което налага и навременно запознаване с възможностите на ИСУН за онлайн кандидатстване и отчитане на проекти.
Георги Стратиев, старши експерт от дирекция „Информационни системи за управление на средствата от ЕС" към Администрацията на Министерския съвет представи модула „Електронни услуги за бенефициенти" на Информационната система за управление и наблюдение на структурните инструменти на ЕС в България. Всеки, който подава или отчита електронно проект трябва да разполага с електронен подпис, обясни Стратиев.
Акцент в първата част на практическият семинара беше електронното подаване на проекти. Георги Стратиев показа нагледно стъпките, през които се минава, за да се подаде онлайн проектно предложение. Втората част на срещата продължи с изготвяне и подаване през системата на различни изискуеми отчетни документи - технически доклад, финансов отчет и искане за плащане.
ОИЦ – Стара Загора е част от мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз, създадени с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
.