Република България ■ Община Стара Загора


Банер


Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Банер
Банер

Приют за животни

Банер


ОП Околна среда

Банер


БанерВие се намирате в: Начало Архив новини Дейност на средствата за подслон и места за настаняване в област Стара Загора през декември 2013 година

Дейност на средствата за подслон и места за настаняване в област Стара Загора през декември 2013 година

През декември 2013 г. в област Стара Загора са функционирали 53 средства за подслон и места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 1 969, а на леглата – 3 523. В сравнение с декември 2012 г. общият брой на средствата за подслон и местата за настаняване се увеличава с 62.5%, а на леглата в тях – с 23.2%. Общият брой на нощувките във всичките средства за подслон и места за настаняване, регистрирани през декември 2013 г., е 18 204 или с 27.0% повече в сравнение със същия месец на предходната година, като най-голямо увеличение на нощувките (с 58.8%) се наблюдава в местата за настаняване с 1 и 2 звезди.
През декември 2013 в хотелите с 3,4 и 5 звезди са реализирани 78.3% от общия брой нощувки на чужди граждани и 44.6% от общия брой нощувки на българи, докато в останалите места за настаняване (с 1 и 2 звезди) те са съответно 21.7 и 55.4%.
Пренощувалите лица в средствата за подслон и местата за настаняване в област Стара Загора през декември 2013 се увеличават с 38.0% в сравнение със същия месец на 2012 г. и достигат 9 454. От всички пренощували лица 91.9% са българи, като по-голямата част от тях (52.9%) са нощували в места за настаняване с 3 и повече звезди и са реализирали средно по 1.6 нощувки. Пренощувалите чужденци са 769 като 80.4% от тях са нощували в средствата за подслон с 3,4 и 5 звезди и са реализирали средно по 2.3 нощувки.
Общата заетост на леглата в средствата за подслон и местата за настаняване през декември 2013 г. е 17.4%, като тя е по-висока в средствата за подслон с 3 и повече звезди (18.3%), в сравнение със заетостта в средствата за подслон с 1 и 2 звезди (16.6%). В сравнение със същия месец на предходната година общата заетост на леглата се увеличава с 1.0 процентен пункт, като най-голямо е увеличението при средствата за подслон и местата за настаняване с 1 и 2 звезди – с 3.0 процентни пункта.
Приходите от нощувки през декември 2013 г. достигат 777 260 лв. или с 28.5% повече в сравнение с декември 2012 година. Регистрирано е увеличение както в приходите от български граждани – с 29.4%, така и от чужди граждани – с 24.0%.