Република България ■ Община Стара Загора


Банер


Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Банер
Банер

Приют за животни

Банер


ОП Околна среда

Банер


БанерВие се намирате в: Начало Архив новини Кметът ще предложи общинските пасища и мери в община Стара Загора да се ползват безплатно от животновъдите

Кметът ще предложи общинските пасища и мери в община Стара Загора да се ползват безплатно от животновъдите


И тази година кметът Живко Тодоров ще предложи общинските пасища и мери в община Стара Загора да се ползват безвъзмездно от животновъдите в съответните населени места.
На предстоящата сесия на Общинския съвет кметът ще внесе предложение те да се предоставят за ползване по населени места, като в глава IV от „Годишен план за паша за стопанската 2013/2014 г", се добавя списък на общинските имоти, представляващи пасища и мери, както и на лицата, на които се предоставят за ползване по населени места.
С Решение 1056 от 16.12.2013г. Общинския съвет прие Годишен план за паша за стопанската 2013/2014 г. с приложени към него Списък на общинските пасища и мери по землища определени за общо и индивидуално ползване и Списък на земеделските стопани и техните сдружения, регистрирани като юридически лица и отглежданите от тях пасищни животни. Решението предвижда отдаване под наем на земеделски стопани, отглеждащи пасищни животни, и/или на лица, които са поели задължение да ги поддържат в добро земеделско и екологично състояние за срок до 5 години на имоти, публична общинска собственост, представляващи „ пасища и мери", определени за индивидуално ползване, след провеждане на конкурсна процедура при базисна минимална наемна цена 6 (шест) лева за декар.
До предложението за свободно ползване на пасищата от животновъдите се стигна след проведените срещи с тях и становище от кметове и кметски наместници, за разпределяне на наличните пасища и мери за общо и индивидуално ползване между хората от животновъдния бранш.
Със Заповед № 10-00-403/11.03.2014 г. кметът Живко Тодоров прекрати конкурса за отдаване под наем на общински пасища и мери, публична общинска собственост, обявен за 12.03.2014 г.
Според него, по този начин се гарантира целесъобразност при разпределянето на пасищата и мерите и ще бъде удовлетворено желанието и волята на всички, които отглеждат животни, да ползват пасища и мери в отделните землища на населените места на територията на Община Стара Загора, при задължението да ги поддържат в добро екологично и земеделско състояние.

14.03.2014 г.