Република България ■ Община Стара Загора


Банер


Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Банер
Банер

Приют за животни

Банер


ОП Околна среда

Банер


БанерВие се намирате в: Начало Архив новини Община Стара Загора актуализира Регистъра на управителите на етажна собственост

Община Стара Загора актуализира Регистъра на управителите на етажна собственост

Община Стара Загора актуализира Регистъра на управителите или председателите на управителните съвети на сгради или отделни входове в режим на етажна собственост на територията на общината, както и на Регистъра на сдруженията на собствениците.
За тази цел е необходимо във всички сгради в режим на етажна собственост, чиито мандат на управителните органи е изтекъл или изтича, да се проведат общи събрания на етажната собственост за избиране на управител /управителен съвет/, при спазване на разпоредбите на Закона за управление на етажната собственост.
След избирането на управител или управителен съвет трябва да се подаде Уведомление /по образец/, съгласно чл.46 б, в съответното /по местонахождение на етажната собственост/ Административно бюро при Общинска администрация Стара Загора. Уведомлението е необходимо да съдържа имената, адрес и телефон на членовете на Управителния съвет или на управителя и адреса на сградата в режим на етажна собственост, както и адрес за кореспонденция. Към уведомлението се прилага Протокол от проведено общо събрание за избран управител на етажна собственост.
В изпълнение на разпоредбата на чл.47 от Закон за управление на етажната собственост, до края на месец март, кметът на Община Стара Загора трябва да подаде справка до министъра на регионалното развитие за подадените уведомления за етажната собственост по чл. 46б и чл.44 от ЗУЕС.

17.01.2014 г.