Република България ■ Община Стара Загора


Банер


Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Банер
Банер

Приют за животни

Банер


ОП Околна среда

Банер


БанерВие се намирате в: Начало Архив новини Одобрени са 9 проекта за саниране в Стара Загора

Одобрени са 9 проекта за саниране в Стара Загора

 

Липсата на нотариална заверка на подписа на управителя в протокола от общото събрание на етажната собственост е една от най-честите грешки, допускана от кандидатите за субсидия от 75% за саниране. Това сочат данни на Министерството на регионалното развитие (МРР).
От ведомството припомнят, че решението за участие в проекта, финансиран по Оперативна програма регионално развитие (ОПРР), трябва да бъде взето от собствениците на 67% от всички идеални части, но понякога кандидатите го разбират като 67% от присъстващите на общото събрание, което не е допустимо.
Документите, които собствениците подават до министерството за участие в проекта, се попълват по образци, изготвени специално за този проект. Много често не се попълват всички полета, които съдържа образецът, пропускат да отбележат датата на съставяне или подписване на съответния документ. Често има разминаване между информацията за едно и също събитие или факт в различните документи – в поканата за свикване на общо събрание е записано, че тя е поставена на видно място в определен час на определена дата, а в протокола от залепване на поканата за същото това поставяне е записано друго. Понякога в протокола от общото събрание като собственик на някои от имотите е посочено едно лице, а в справката за собствениците на самостоятелни обекти за същия апартамент собственик е друго лице.
Над 720 са вече подадените заявления за интерес и подкрепа за субсидия в цялата страна, уточниха от МРР. При проектните мениджъри за районите за планиране и в София са постъпили 402, а в министерството – 323. Най-много – 65, са одобрените заявления за обновяване на сгради по проекта в столицата. В Пловдив са одобрени 14 сгради, в Благоевград и Смолян по 12, в Русе – 10, а в Стара Загора и Хасково – по 9. След проверка като недопустими по проекта са оценени 19 сгради, а 9 са получили отрицателна оценка при огледа по видими белези за конструктивната им устойчивост.
При тях са установени проблеми, отстраняването на които не се финансира от проекта. Те могат да продължат участието си, ако собствениците им изпълнят предписанията за укрепване.
Одобрените сгради, които продължават участието си в проект „Енергийно обновяване на българските домове", са 190. В момента се проверяват още 89 заявления. За корекция са върнати 16. Засега няма проведени търгове за избор на изпълнител на саниране на одобрените сгради. Скоро се очаква да приключи първата процедура на първите две одобрени за участие в проекта кооперации.
Трябват подписите и на несъгласните
Често в справката за собствениците на самостоятелни обекти липсват техни подписи.
Често грешка на кандидатите е и в справката за собствениците на самостоятелни обекти да липсват техни подписи. Този документ трябва да бъде подписан от всички собственици, независимо дали са съгласни, или не искат да участват в проекта, тъй като по този начин те потвърждават притежаваните от тях идеални части, на базата на които се изготвя впоследствие индикативният бюджет за сградата. На този етап собствениците не поемат финансов ангажимент. Това става едва след като приемат индикативния бюджет и заявят, че могат да осигурят своя дял от 25% от стойността, необходима за обновяването на сградата с подаването на заявлението за финансова помощ (втория етап от кандидатстването).