Република България ■ Община Стара Загора


Банер


Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Банер
Банер

Приют за животни

Банер


ОП Околна среда

Банер


БанерВие се намирате в: Начало Архив новини ОИЦ – Стара Загора отчете успешна двугодишна работа

ОИЦ – Стара Загора отчете успешна двугодишна работа

На проведена работна среща с представители на местни, регионални и национални медии управителят на ОИЦ – Стара Загора определи двугодишната работа на центъра като изключително успешна. Равносметката на работата на центъра за периода януари 2012 г. – ноември 2013 г. е:
• Проведени информационни и работни срещи с
представители на общността и медиите 172
• Участници в срещите 3 603
• Участие в събития с представяне на ОИЦ 25
• Публикации за нас в медиите 686
• Брой посетители в офиса 1 015
Изборите за Европейски парламент, които ще преминат под мотото „Действай, съдействай, въздействай" ще се проведат между 22 и 25 май 2014 г. в 28-те страни от ЕС, съобщи на работната среща Константин Стоянов от Европейски информационен център „Европа Директно". През 2014 г. информационната кампания ще струва 16 млн. евро или по около три евроцента на всеки гражданин на обединена Европа.
Г-н Лозев, регионален координатор на звеното в гр. Стара Загора за изпълнение на Проект „Красива България" при МТСП представи пред медиите трите отворени марки на проекта, по които могат да кандидастват общини, областни управители, читалища, религиозни институции и други. Общият бюджет на проекта е около 3 млн. лева, с който бюджет ще могат да се ремонтират близо 40 обекта в страната. Минималната стойност на ремонтните дейности е 10 000 лева, максималната - до 300 000 лева. Съфинансирането по проекта е до 50%, но не повече от 100 000 лв. за първите две мерки и до 80%, но не повече от 160 000 лв. за ремонт на социални заведения от резидентен тип. Кампанията за набиране на проектни предложения по мерките е с краен срок 31.01.2014 г., като през това време на бенефициентите ще бъде оказвана техническа помощ за изготвянето на проектите от представителите на звеното в Стара Загора.
ОИЦ – Стара Загора е част от мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз, създадени с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.