Република България ■ Община Стара Загора


Банер


Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Банер
Банер

Приют за животни

Банер


ОП Околна среда

Банер


БанерВие се намирате в: Начало Архив новини Стара Загора изгражда система за управление на битовите отпадъци като първа стъпка към завод за преработката им

Стара Загора изгражда система за управление на битовите отпадъци като първа стъпка към завод за преработката им


Министърът на околната среда и водите в оставка Станислав Анастасов, кметът Живко Тодоров и ръководителят на Управляващия орган на Оперативна програма "Околна среда" Спиридон Александров направиха в землището на с. Ракитница символична първа копка за изграждането на Регионалната система за управление на отпадъците - Стара Загора.
Проектът е на стойност 52 млн. лв. и се финансира от Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.". Бенефициент е Община Стара Загора, а партньори са общините - Братя Даскалови, Гурково, Гълъбово, Казанлък, Мъглиж, Николаево, Опан, Павел баня, Раднево, Твърдица и Чирпан. Проектът включва изграждането на Регионален център за управление на отпадъците с Регионално депо за неопасни отпадъци, Общински център за рециклиране и Инсталация за сепариране и закрито компостиране, както и три претоварни станции за битови отпадъци - в Казанлък, Гурково и Гълъбово.
Как ще управляваме отпадъците в днешно време е много важно, защото изискванията на ЕС и на българските граждани към околната среда, означават да полагаме сътветните грижи . Отпадъкът вече е суровина в България, затова трябва да имаме съответните съоръжения, за да го оползотворяваме. От години общината плаща отчисления, защото няма такова депо и колкото повече се бави това съоръжение, толкова повече ще плащат гражданите, каза в словото си кметът Живко Тодоров. Той припомни за затрудненията през които премина проектът, с двегодишните съдебни спорове относно Оценката за въздействие върху околната среда и проекта за Подробен устройствен план, които бяха обжалвани на няколко инстанции, но в крайна сметка общината спечели делата.
По думите му, издадени са всички строителни разрешения и необходимите ПУП. Гражданите няма от какво да се притесняват, технологията на строеж и на третиране на отпадъците не са опасни за тях. Работи се по проект за закриване на бившето сметище Мандра баир. Планираме и изграждане на завод за преработка на битови отпадъци, за да затворим цикъла на управлението им, допълни старозагорският кмет.
Тази регионална система за управление на отпадъците не е просто първа стъпка към подобряване на екологичното състояние на общините и намаляване на замърсяването. Тя ще подобри и услугите за събиране, транспортиране и обезвреждане на отпадъците от бита, заяви екоминистърът в оставка Станислав Анастасов. Той нарече проекта „скок в ерата на ресурсно ефективната икономика", защото по думите му, „с изграждането на комплексното съоръжение ще спрем да говорим за отпадъците като „боклук", а ще ги приравняваме на ресурс".
Той акцентира и на разделното събиране, което включва събиране, третиране и рециклиране на отпадъците като подчерта, че това изисква активната роля на гражданите. Според министъра, това е бъдещето, защото депото е временно решение и то ще изчезне след време. Като друг ефект за гражданите от изграждането на системата той посочи чувствителното намаление на разходите за събиране и транспортиране. Това означава повече пари в джоба на гражданите, защото няма да плащат скъпа такса смет, означава и по-малко пари, хвърлени за смет, коментира министърът в оставка.
Строителните дейности стартираха с водосвет на мястото, определено за Регионален център за управление на отпадъците край Ракитница. На събитието присъстваха областният управител Живка Аладжова, председателят на ОбС Емил Христов, ръководителят на проекта и зам.-кмет Йордан Николов, кметът на Казанлък Галина Стоянова, Момчил Борисов от консорциума изпълнител, представители на общинската администрация, фирмите-изпълнители на дейности по проекта, общински съветници, медии и граждани.
Кметът Живко Тодоров подписа договора за изпълнението на проекта „Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Стара Загора" на 14.03.2014 г. Регионалното депо за отпадъци на Стара Загора трябва да бъде готово до средата на 2015 г.
Чрез открита процедура за обществена поръчка за изпълнител е избран консорциум „Иринополис", София, който вече има опит в изграждането на такова съоръжение.

-   -  

-   I-

 

29.07.2014 г.