Република България ■ Община Стара Загора


Банер


Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Банер
Банер

Приют за животни

Банер


ОП Околна среда

Банер


БанерВие се намирате в: Начало Архив новини Стара Загора строи Регионален център за управление на отпадъците

Стара Загора строи Регионален център за управление на отпадъците


На 29.07.2014 г. от 11.00 ч., в землището на с. Ракитница, ще се състои официалната церемония по полагане на „първа копка" за изграждане на Регионален център за управление на отпадъците - Стара Загора. Стойността на договора за изграждането му е 32,5 млн.лв. с ДДС и включва като подобекти Регионално депо за неопасни отпадъци, Общински център за рециклиране и Инсталация за сепариране и закрито компостиране. Проектът се реализира по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № DIR 5112122-С007, финансиран от Европейския фонд за регионално развитие и Държавния бюджет чрез Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г."
Ще бъде извършен водосвет от Н.В. Старозагорския митрополит Галактион. На събитието ще присъстват министърът на околната среда и водите в оставка Станислав Анастасов, ръководителят на Управляващия орган на Оперативна програма "Околна среда" Спиридон Александров, кметът Живко Тодоров, кметовете на общините партньори, представители на фирмите-изпълнители на дейности по проекта, медии и граждани.
Кметът Живко Тодоров подписа договора за изпълнението на проекта „Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Стара Загора" на 14.03.2014 г. Регионалното депо за отпадъци на Стара Загора трябва да бъде готово до средата на 2015 г.
Бенефициент е Община Стара Загора, а партньори са общините - Братя Даскалови, Гурково, Гълъбово, Казанлък, Мъглиж, Николаево, Опан, Павел баня, Раднево, Твърдица, Чирпан и СНЦ „Регионално сдружение за управление на отпадъците – Стара Загора".
Проектът премина през доста затруднения – съдебни спорове относно Оценката за въздействие върху околната среда и проекта за Подробен устойствен план, които бяха обжалвани на няколко инстанции, но в крайна сметка общината спечели делата.
Избраният изпълнител чрез открита процедура за обществена поръчка е ДЗЗД „Иринополис" гр. София, който включва 4 фирми с опит в строителството на депа за отпадъци – „Водстрой 98" АД, „Трейсгруп" Холдинг, „Енергоремонтстрой" и „Инфраструктурно строителство". Дейностите по изпълнението трябва да приключат до м.юли 2015 г.
Сегашното градско сметище „Мандра баир" ще бъде ликвидирано. Чрез реализацията на проекта се цели намаляване на замърсяването на околната среда в общините от региона на Стара Загора. Ще се постигне увеличаване на разделното събиране на битовите отпадъци и тяхното рециклиране, въвеждане на ефективна и екологосъобразна система за съвременно управление на отпадъците в региона.

„Изграждането на регионален център за управление на отпадъците" е Обект 1 от проекта „Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Стара Загора" . Той се осъществява по договор № DIR 5112122-С007 за безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г."
Стойност на проекта: 52 017 747,21 лв.
Европейско съфинансиране: 42 004 330,87 лв.
Национално съфинансиране: 7 412 528,98 лв.
Собствено съфинансиране: 2 600 887,36 лв.

28.07.2014 г.