Република България ■ Община Стара Загора


Банер


Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Банер
Банер

Приют за животни

Банер


ОП Околна среда

Банер


БанерВие се намирате в: Начало Архив новини Възлагат проектиране на 36 обекта от ИПГВР на Стара Загора Предвижда се обновяване и модернизиране на улици, площади, паркове, образователни и културни сгради

Възлагат проектиране на 36 обекта от ИПГВР на Стара Загора Предвижда се обновяване и модернизиране на улици, площади, паркове, образователни и културни сгради

Сред включените за обновяване паркове е "Аязмото". Той се простира на площ около 270 ха, от които 60 ха са обявени за паметник на парковото и градинско изкуство от национално значение. Предвижда се изготвяне на концепция за развитие на парка и общ паркоустройствен план, на базата на които се разработва и работен проект за реставрационни дейности в обхвата на паметника.
Община Стара Загора стартира в средата на декември обществена поръчка за изготвяне на работни инвестиционни проекти за 36 обекта от градската среда, образователната и културната инфраструктура. Това са улици, пешеходни зони и площади, паркове и градини, училища, детски градини, стария театър и художествената галерия, включени в Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на града. Целта е с получените грантови средства в размер на 1.5 млн. лв. по схема "В подкрепа на следващия програмен период" на ОПРР да се подготвят готови за финансиране проекти, с които община Стара Загора да може да кандидатства по новата ОП "Региони в растеж".

Обявената конкурсна процедура за изработване на работни инвестиционни проекти е разделена на 16 обособени позиции. За всички обекти има изготвени планови задания. Крайният срок за подготовка на проектите, даден от община Стара Загора, е 30 септември 2014 г.
Шест от обособените позиции са за реконструкция и благоустрояване на пътната мрежа – участъци от ул. "Пазарска", бул. "Руски", ул. "Г. С. Раковски", както и обслужващи улици в промишлената зона и кв. "Казански". Ще се възлага и проект за основен ремонт, реконструкция, уширение и модернизация на надлеза по направлението на централния бул. "Патриарх Евтимий", чието трасе е част от международен път Е85 по коридор №9. Необходимо е да се направи конструктивно обследване на съоръженията, премостващи жп линията и бул. "Славянски", подробен хидрогеоложки доклад, както и проекти за уширяване на пътното платно и тротоарите на бул. "Патр. Евтимий" от ул. "Братя Жекови" до северната граница на Южната промишлена зона и за цялостно саниране на надлеза. Общата дължина на реконструирания участък е 375 м.
Предвиждат се и нови проектни решения за обновяване на пешеходната зона по бул. "Цар Симеон Велики" - от ул. "X. Димитър Асенов" до бул. "Патриарх Евтимий", площадното пространство около общината и площад "Берое".
Ще се изработват проекти за паркоустрояване и благоустрояване на няколко от градските паркове и градини - "5-ти октомври" (Градска градина), "Станционна градина", градина "Ал. Стамболийски" (парк "Алана"), парк "Митрополит Методий Кусев" ("Аязмото"). Изисква се възстановяване на функционални зони, поставяне на различни елементи на парковото обзавеждане, фонтани, рехабилитация и разширение на вело- и пешеходни алеи, въвеждане на енергоспестяващо осветление и др. Предвижда се проектиране на нов парк на територията на Военния терен, кв.334а (бившите артилерийски казарми). При изготвяне на паркоустройствения план е необходимо да се обсъди с възложителя отреждане на терен за многофункционална спортна зала. В парка трябва да се проектират детски и спортни площадки, пешеходни и велоалеи, енергоспестяващо осветление, зона за атракциони.
За модернизация и енергийно саниране са предвидени три училища - СОУ "Железник", ПМГ "Гео Милев", ГПЧЕ "Ромен Ролан" (вкл. зала по борба и покрит плувен басейн), две ОДЗ-та, както и сградите на ДТ "Гео Милев" и Художествената галерия. Проектите трябва да се изготвят на базата на предписанията и мерките, установени с доклад за обследване на енергийната ефективност и обследване на конструкцията, инсталациите и системите на сградата.
Крайният срок за получаване на конкурсна документация за участие в поръчката е 13 януари 2014 г. Оферти могат да се подават за една или повече обособени позиции до 23 януари 2014 г.

Обекти за проектиране с прогнозна стойност

Обособена позиция 1: "Изготвяне на 4 работни инвестиционни проекта за реконструкция, благоустрояване и подобряване на физическата среда на ул. "Пазарска" (от ул. "Цар Иван Шишман" до градина "Ал. Стамболийски"), ул. "Св. Княз Борис" (от ул. "Отец Паисий" до бул. "Патриарх Евтимий"), ул. "Ген. Гурко" ( от ул. "Отец Паисий" до бул. "Патриарх Евтимий") и ул. "Граф Игнатиев" (от ул. "Димитър Наумов" до бул. "Патриарх Евтимий") в гр. Стара Загора" 66000 лв.

Обособена позиция 2: "Изготвяне на 3 работни инвестиционни проекта за реконструкция, благоустрояване и подобряване на физическата среда на бул. "Руски" (от ул. "Августа Траяна" до ул. "Герасим Папазчев"), бул. "Митрополит Методий Кусев" (от бул. "Г. Столетов" до бул. "Славянски") и ул. "Х. Димитър Асенов" (от ул. "Августа Траяна" до ул. "Герасим Папазчев") в гр. Стара Загора" 70 000 лв.

Обособена позиция 3: "Изготвяне на 3 работни инвестиционни проекта за реконструкция, благоустрояване и подобряване на физическата среда на ул. "Г. С. Раковски" (от ул. "Августа Траяна" до ул. "Св. Княз Борис"), ул. "К. Ганчев" (от ул. "Августа Траяна" до бул. "Славянски"), ул. "Цар Иван Шишман" (от ул. "Августа Траяна" до бул. "Славянски") и 1 работен инвестиционен проект за паркоустрояване, благоустрояване и подобряване на физическата среда на междублоково пространство между ул. "К. Ганчев", ул. "В. Левски", бул. "Ген. Столетов" и ул. "Господин Михайловски" в гр. Стара Загора" 77 000 лв.

Обособена позиция 4: "Изготвяне на работен инвестиционен проект за реконструкция на надлез над жп линия и бул. "Славянски" в гр. Стара Загора" 41 000 лв.

Обособена позиция 5: "Изготвяне на 3 работни инвестиционни проекта за паркоустрояване, благоустрояване и подобряване на физическата среда на "Станционна градина", градина "5-ти октомври" (Градска градина) и градина "Александър Стамболийски" (парк "Алана") в гр. Стара Загора" 73 000 лв.

Обособена позиция 6: "Изготвяне на работен инвестиционен проект за реконструкция, благоустрояване и подобряване на физическата среда на площад "Берое" и на работен инвестиционен проект за паркоустрояване, благоустрояване и подобряване на физическата среда на парк "Митрополит Методий Кусев" в гр. Стара Загора" 130 000 лв.

Обособена позиция 7: "Изготвяне на работен инвестиционен проект за паркоустрояване на парк на територията на Военен терен, кв. 334а (бившите артилерийски казарми), южно от бул. "Цар Симеон Велики" и западно от ул. "Одринска епопея" в гр. Стара Загора" 20 000 лв.

Обособена позиция 8: "Изготвяне на 3 работни инвестиционни проекта за реконструкция, благоустрояване и подобряване на физическата среда на обслужващи улици (южно от жп терена - ул. "Михаил Хаританов"), ул. "Промишлена" (от ул. "Войвода Стойчо Черногорски" до бул. "Патриарх Евтимий") и ул. "Войвода Стойчо Черногорски" (от кръстовището с бул. "Анастасия Тошева" до бул. "Патриарх Евтимий) в гр. Стара Загора" 53 000 лв.

Обособена позиция 9: "Изготвяне на 2 работни инвестиционни проекта за реконструкция, благоустрояване и подобряване на физическата среда на улична мрежа в кв. "Казански", улици в кв. "Три чучура" (юг) и 1 работен инвестиционен проект за паркоустрояване, благоустрояване и подобряване на физическата среда на междублоково пространство в кв. "Казански", бл. 29 и бл. 16 в гр. Стара Загора" 173 000 лв.

Обособена позиция 10: "Обследване за енергийна ефективност, изготвяне на технически паспорт и изготвяне на работен инвестиционен проект за реконструкция, модернизация и въвеждане на мерки за енергийна ефективност за сградата на СОУ "Железник" в гр. Стара Загора" 67 500 лв.

Обособена позиция 11: "Обследване за енергийна ефективност, изготвяне на технически паспорт и изготвяне на работен инвестиционен проект за реконструкция, модернизация и въвеждане на мерки за енергийна ефективност за сградата на ГПЧЕ "Ромен Ролан": училищна сграда, зала по борба и покрит плувен басейн в гр. Стара Загора" 99 000 лв.

Обособена позиция 12: "Обследване за енергийна ефективност, изготвяне на технически паспорт и изготвяне на работен инвестиционен проект за реконструкция, модернизация и въвеждане на мерки за енергийна ефективност за сградата на ПМГ "Гео Милев" в гр. Стара Загора" 38 000 лв.

Обособена позиция 13: "Обследване за енергийна ефективност, изготвяне на технически паспорт и изготвяне на работен инвестиционен проект за реконструкция, модернизация и въвеждане на мерки за енергийна ефективност за четири отделни сгради - сградата на ОДЗ №58 "Звездица" – кв. "Железник ", сградата на ОДЗ №1 "Звънче" - кв. "Три чучура-север", сградата на Център за образование и квалификация (езикова школа) и сградата на бившия пионерски дом – обект за културна и обществена дейност, в гр. Стара Загора" 65 500 лв.

Обособена позиция 14: "Обследване за енергийна ефективност, изготвяне на технически паспорт и изготвяне на работен инвестиционен проект за реконструкция, обновяване, модернизация и въвеждане на мерки за енергийна ефективност за две отделни сгради - сграда за култура и изкуство - драматичен театър "Гео Милев", и сградата на Художествена галерия в гр. Стара Загора" 45 000 лв.

Обособена позиция 15: "Изготвяне на 2 работни инвестиционни проекта за реконструкция, благоустрояване и подобряване на физическата среда на пешеходна зона по бул. "Цар Симеон Велики" – от ул. "Хаджи Димитър Асенов" до бул. "Патриарх Евтимий", и на площадно пространство около общината в гр. Стара Загора" 45 000 лв.

Обособена позиция 16: "Изготвяне на 1 работен инвестиционен проект за реконструкция, благоустрояване и подобряване на физическата среда на улична мрежа в кв. "Три чучура" (север – до бул. "Цар Симеон Велики") в гр. Стара Загора" 82 000 лв.

 


 Автор: Светла Добрева
в-к Строителство градът