Република България ■ Община Стара Загора


Банер


Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Банер
Банер

Приют за животни

Банер


ОП Околна среда

Банер


БанерВие се намирате в: Начало Архив новини Водата в с.Малко кадиево и с. Коларово не е годна за пиене

Водата в с.Малко кадиево и с. Коларово не е годна за пиене


Водата от водоснабдителната мрежа в село Малко кадиево, община Стара Загора и с. Коларово, община Раднево, не съответства на изискванията на Наредба No 9 от 2001 г. на МЗ, МОСВ и МРРБ за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели, съобщиха от РЗИ Стара Загора, след като станаха ясни резултатите от лабораторните изследвания. Водата да не се използва за питейно-битови цели от населението!
Екипи на „ВиК" ЕООД – Стара Загора извършват необходимите мероприятия за възстановяване качеството на питейната вода, съответстващо на нормативните изисквания.
РЗИ – Стара Загора ще уведоми своевременно компетентните органи и населението при възстановяване качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели, съобразно нормативните изисквания, доказано чрез лабораторни анализи. Резултатите от първите взети проби питейна вода в селата Бъдеще, Петрово, Памукчии, Арнаутито, Ловец, Mаджерито и Загоре, общ. Стара Загора, с. Ястребово и с. Средец, общ. Опан, с. Братя Даскалови, общ. Братя Даскалови, с. Димитриево, общ. Чирпан и с. Боздуганово, общ. Раднево съответстват на нормативните изисквания.

        Вчера РЗИ съобщи, че водата от водоснабдителната мрежа в селата Остра могила, Еленино, Християново, Сулица и Горно Ботево не съответства на изискванията на Наредба № 9 от 2001 г. на МЗ, МОСВ и МРРБ за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели. Тя не трябва да се използва за питейно-битови цели от населението!

           Екипи на „ВиК” ЕООД – Стара Загора извършват необходимите мероприятия за възстановяване качеството на питейната вода, съответстващо на нормативните изисквания.

           РЗИ – Стара Загора ще уведоми своевременно компетентните органи и населението при възстановяване качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели съобразно нормативните изисквания, доказано чрез лабораторни анализи.

          РЗИ – Стара Загора напомня на населението да не ползва вода от собствени водоизточници и местни чешми в населените места, засегнати от проливните дъждове и наводнения поради опасност от замърсяването им.

           РЗИ – Стара Загора взема проби питейна вода след всяко възстановяване на водоподаването от „ВиК” ЕООД– Стара Загора и призовава населението да не използва водата за питейно-битови цели до оповестяване на резултатите от изследванията, които се извършват на две последователно взети проби питейна вода.

           Резултатите от първите взети проби питейна вода в селата Борово, Козаревец, Пшеничево, Ново село, Борилово, Старозагорски минерални бани и Малка Верея, общ. Стара Загора и с. Сърнево, общ. Раднево съответстват на нормативните изисквания.