Република България ■ Община Стара Загора


Банер


Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Банер
Банер

Приют за животни

Банер


ОП Околна среда

Банер


БанерВие се намирате в: Начало Архив новини Започва рехабилитацията на токоизправителните станции по проекта за устойчив градски транспорт на Стара Загора

Започва рехабилитацията на токоизправителните станции по проекта за устойчив градски транспорт на Стара Загора

Управителите на общинското дружество „Тролейбусни превози" ЕООД и на ДЗЗД" Ел Контрол 2014", Стара Загора, подписаха днес договор за проектиране и рехабилитация на токоизправителни станции (ТИС) по проект «Модернизация и развитие на устойчив градски транспорт в град Стара Загора». Договорът между Димитър Авджиев и Нягол Христов е за 4 токоизправителни станции, и е на стойност над 1,2 млн.лв.
В рамките на 60 календарни дни, считано от 17.06.2014г., ще бъде направено проектирането на стойност 26 550 лв, без ДДС, а рехабилитацията на токоизправителните станции е със срок на изпълнение 320 календарни дни, на стойност 1 190 485,60 лв.
Подписваме поредния договор от проекта „Интегриран градски транспорт", остават още два – за специализирания автомобил и след произнасянето на ВАС – за стартиране отново на процедурата за тролейбусите, уточни ресорният зам.-кмет Йордан Николов.
По същия проект преди два месеца бяха подписани договорите за ремонта на сервиза и рехабилитацията на въздушно-контактната мрежа. До края на месеца ще приключат ремонтните дейности по сервиза, готов е и проектът за мрежата, а след отстраняване на забележките, ще започне изграждането на ВКМ, добави Д.Авджиев
По думите му, токоизправителните станции са базата за надеждна и безопасна работа на тролейбусната мрежа, затова тяхната рехабилитация е изключително важна. На база оценка на съществуващото положение, проверките на място и анализа на актуалната информация, в предпроектното проучване са предложени поредица от рехабилитационни дейности.
За нас това е важен обект в градската част на Стара Загора, досега сме имали големи обекти в сферата на енергетиката, предимно с чуждестранни компании. Като сложност не ни притеснява нищо, но трябва да се съобразим с графиците, така че да не допуснем смущения в транспортното обслужване на гражданите. Избрахме оборудване на Сименс, защото техните уредби за транспорта са по-добри, обясни управителят на фирмата-изпълнител Н. Христов.
Договорът по настоящата обществена поръчка се финансира по договор на Община Стара Загора по проект BG161PO001/1.5-03/2011/003 «Модернизация и развитие на устойчив градски транспорт в град Стара Загора», Схема за безвъзмездна финансова помощ №BG161PO001/1.5-03/2011 „Подкрепа за интегриран градски транспорт в петте големи града" на Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013г."
Град Стара Загора е един от градовете избран сред петте големи града в България за развитието на интегриран проект за обновяване и модернизиране на обществения транспорт, за което е подписан договор с МРРБ за финансиране на проекта - Договор № BG161PO001/1.5-03/2011/003. Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие.

 

17.06.2014 г.