Република България ■ Община Стара Загора


Банер


Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Банер
Банер

Приют за животни

Банер


ОП Околна среда

Банер


БанерВие се намирате в: Начало Архив новини Завърши първият етап от изпълнението на Програмата за разделно събиране на отпадъците в Стара Загора

Завърши първият етап от изпълнението на Програмата за разделно събиране на отпадъците в Стара Загора


Общо 200 комплекта контейнери за разделно събиране на отпадъци от опаковки бяха разположени в в централната част на общинския център Стара Загора при изпълнението на първия етап от Програмата за разделно събиране на отпадъци от опаковки. Тя е одобрена от Общинския съвет и се реализира от Община Стара Загора на три етапа.
Програмата, която предвижда да бъдат разположени общо 900 контейнера (600 жълти и 300 зелени) в 300 точки, предполага и високо ниво на участие на обществеността при прилагането на системата за разделно събиране на отпадъци от опаковки. От общинското Звено „Чистота" съобщават, че гражданите все още нямат рефлекс да ги разпределят и да ги поставят в съответните контейнери, със съзнанието, че правят нещо наистина полезно за околната среда и бъдещите поколения.

Основна цел на програмата е намаляване на отпадъците, подлежащи на последващо третиране и окончателно обезвреждане, оптимално и екологосъобразно събиране, сортиране, транспортиране и предаване за оползотворяване на отпадъците от опаковки. По този начин се гарантира прилагането на йерархията за управление на отпадъците, по-дълъг експлоатационен живот на новите съоръжения за обезвреждане на отпадъците и създаването на чиста околна среда.

Вторият етап трябва да приключи до три месеца след реализацията на първия, с разполагането на 100 комплекта (два жълти и един зелен) контейнери в Стара Загора и пет села в общината - с. Хрищени, с. Богомилово, с. Дълбоки, с. Хан Аспарухово и с. Старозагорски бани, както с и осигуряване на съдове за разделно събиране на търговски обекти, производствени, стопански и административни сгради.
Включването в системата за разделно събиране на отпадъци от опаковки на търговски обекти, производствени, стопански и административни сгради трябва да се извършва след заявено от техните представители желание. В доставените за целта съдове ще се събират не само отпадъците от опаковки, но и на всички видове рециклируеми отпадъци от хартия, картон, пластмаса, стъкло и метал.

През третия етап ще бъде организирано разделно събиране на отпадъци от опаковки в цветни чували/торби в малките населени места в общината, като се организират две кампании годишно – пролетна и есенна, със събиране на отпадъците по уточнен график.

Системата за разделно събиране на отпадъци включва следните елементи:
- съдове - цветни контейнери за разделно събиране на отпадъци по видове материали:зелени - за стъкло и жълти – за хартиени, картонени, пластмасови и метални опаковки;
- площадка за сортиране и балиране на отпадъци, обезпечена със специализирана техника
- транспортно-обслужваща техника.

Изпълнител на програмата е фирма „Екоколект" АД, с която Община Стара Загора сключи петгодишен договор на 30.09.2013 год. Според него, дружеството организира за своя сметка система за разделно събиране, транспортиране и сепариране на отпадъци от опаковки и отпадъчни материали: хартия и картон, метали, пластмаси и стъкло, образувани от домакинствата, административните, социалните и обществените сгради, заведенията за обществено хранене, търговските обекти и обектите за отдих, забавления и туризъм на територията на общината. Всички разходи за изграждане и обслужване на системата за разделно събиране на отпадъци са за сметка на „Екоколект" АД.
Площадките за разполагане на контейнерите за разделно събиране на отпадъци от опаковки се посочват от кмета на Община Стара Загора, а окончателният им вариант се съгласува с Организацията за оползотворяване на отпадъци от опаковки „Екоколект" АД. Информацията за местонахождението на съдовете за разделно събиране ще бъде предоставена на жителите на Община Стара Загора.

05.02.2014 г.