Република България ■ Община Стара Загора


Банер


Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Банер
Банер

Приют за животни

Банер


ОП Околна среда

Банер


БанерВие се намирате в: Начало Архив обявления Информация за преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение - 04/2013

Информация за преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение - 04/2013

Внимание, ще се отвори в нов прозорец. ПДФПечатЕ-мейл


На основание чл. 6, ал. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) Община Стара Загора обявява информация за преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение „Изграждане на площадка за събиране, временно съхранение и предварително третиране на излезли от употреба моторни превозни средства, както и продажба на резервни части", гр. Стара Загора, Община Стара Загора"

с възложител „ТРАНССПЛАВ" ООД, гр. Стара Загора, с адрес за кореспонденция ул. „Априлско въстание" № 17.

Информацията за преценяване необходимостта от ОВОС е на разположение за сведение и изразяване на становища от заинтересовани лица в периода от 08.04.2013 г. до 22.04.2013 г. вкл. в сградата на Общинска администрация, стая № 603, телефон: 042/614 663.