Република България ■ Община Стара Загора


Банер


Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Банер
Банер

Приют за животни

Банер


ОП Околна среда

Банер


БанерВие се намирате в: Начало Архив обявления Информация за преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение - 10.11.2014

Информация за преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение - 10.11.2014

Внимание, ще се отвори в нов прозорец. ПДФПечатЕ-мейл

Обява

На основание чл. 6, ал. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) Община Стара Загора обявява информация за преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение „Разработване на находище за нерудни полезни изкопаеми - варовици, долерити в площ Аламура 2" в землището на с. Ракитница с ЕКАТТЕ 691995 и с. Кирилово с ЕКАТТЕ 36899, общ. Стара Загора с възложител „ИСА 2000" ЕООД, с адрес за кореспонденция: гр. София, общ. Слатина, ул. „Николай Коперник" 25, ет.8; лице за контакти - Николай Банков тел. 0887 607485.

Информацията за преценяване необходимостта от ОВОС е на разположение за сведение и изразяване на становища от заинтересовани лица в периода от 11.11.2014 г. до 24.11.2014 г. вкл. в сградата на Общинска администрация, стая № 603, телефон: 042/614 663.