Република България ■ Община Стара Загора


Банер


Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Банер
Банер

Приют за животни

Банер


ОП Околна среда

Банер


БанерВие се намирате в: Начало Архив обявления Информация за преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение - 14.10.2014

Информация за преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение - 14.10.2014

Внимание, ще се отвори в нов прозорец. ПДФПечатЕ-мейл

ОБЯВА

На основание чл. 6, ал. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) Община Стара Загора обявява информация за преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение „Паркоустрояване и благоустрояване на УПИ І спорт, атракции, озеленяване , кв. 334а, по плана на гр. Стара Загора" с възложител Община Стара Загора, гр. Стара Загора, бул. „Цар Симеон Велики" 107, лице за контакти – инж. М. Струнджева – тел. 042/614 686.

Информацията за преценяване необходимостта от ОВОС е на разположение за сведение и изразяване на становища от заинтересовани лица в периода от 14.10.2014г. до 27.10.2014г. вкл. в сградата на Общинска администрация, стая № 603, телефон: 042/614 663.