Република България ■ Община Стара Загора


Банер


Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Банер
Банер

Приют за животни

Банер


ОП Околна среда

Банер


БанерВие се намирате в: Начало Архив обявления Информация за преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение - 16.12.2014

Информация за преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение - 16.12.2014

Внимание, ще се отвори в нов прозорец. ПДФПечатЕ-мейл

Обява

На основание чл. 6, ал. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) Община Стара Загора обявява информация за преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение „Изграждане на комплексна автоснабдителна станция за светли горива и пропан бутан/ реконструкция на съществуваща бензиностанция и склад за пропан – бутан с пълначно за бутилки, с авто и жп зареждане" в ПИ № 77476.507.25 от землището на с. Хрищени, общ. Стара Загора с възложител „Тракия газ" ЕООД, с адрес за кореспонденция: гр. Стара Загор, бул. „Славянски" № 12; лице за контакти – инж. Антоанета Дамаскинова - тел. 0887/607 570.

Информацията за преценяване необходимостта от ОВОС е на разположение за сведение и изразяване на становища от заинтересовани лица в периода от 16.12.2014 г. до 29.12.2014 г. вкл. в сградата на Общинска администрация, стая № 603, телефон: 042/ 614 663.