Република България ■ Община Стара Загора


Банер


Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Банер
Банер

Приют за животни

Банер


ОП Околна среда

Банер


БанерВие се намирате в: Начало Архив обявления Информация за преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение - 19/04/2013

Информация за преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение - 19/04/2013

Внимание, ще се отвори в нов прозорец. ПДФПечатЕ-мейл


На основание чл. 6, ал. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА ОБЯВЯВА

информация за преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение за изграждане на „Детска градина и ажурна ограда" в УПИ ІІІ219, за детска градина, кв. 45 по плана на гр. Стара Загора, представляващ поземлен имот с идентификатор 68850.515.219 по кадастрална карта, с административен адрес ул. „Георги Сава Раковски" № 74.

с възложител ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА, с адрес за кореспонденция гр. Стара Загора, бул. „Цар Симеон Велики" 107

Информацията за преценяване необходимостта от ОВОС е на разположение за сведение и изразяване на становища от заинтересовани лица в периода от 19.04.2013 г. до 03.05.2013 г. вкл. в сградата на Общинска администрация, стая № 603, телефон: 042/614 663.