Република България ■ Община Стара Загора


Банер


Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Банер
Банер

Приют за животни

Банер


ОП Околна среда

Банер


БанерВие се намирате в: Начало Архив обявления Информация за преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение - 24.09.2013

Информация за преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение - 24.09.2013

Внимание, ще се отвори в нов прозорец. ПДФПечатЕ-мейл

 

На основание чл. 6, ал.9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) Община Стара Загора обявява информация за преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение „Изграждане на тръбен сондажен кладенец за водоснабдяване на обект „Бензиностанция", в поземлен имот с № 027032 в землището на с. Памукчии, Община Стара Загора" с възложител „НИС ПЕТРОЛ" ЕООД, гр. София, с адрес за кореспонденция: гр. София 1407, област София, община Столична, район Лозенец, ул. „Никола Вапцаров" № 51а, ет. 4.

Информацията за преценяване необходимостта от ОВОС е на разположение за сведение и изразяване на становища от заинтересовани лица в периода от 25.09.2013г. до 08.10.2013г. вкл. в сградата на Общинска администрация, стая № 603, телефон: 042/ 614 663.