Република България ■ Община Стара Загора


Банер


Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Банер
Банер

Приют за животни

Банер


ОП Околна среда

Банер


БанерВие се намирате в: Начало Архив обявления Информация за преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение с възложител „ПИТ БОКС" ЕООД

Информация за преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение с възложител „ПИТ БОКС" ЕООД

Внимание, ще се отвори в нов прозорец. ПДФПечатЕ-мейл

На основание чл. 6, ал. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) Община Стара Загора обявява информация за преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение „Изграждане на логистична база в ПИ 000365 от землището на с. Маджерито, общ. Стара Загора" с възложител „ПИТ БОКС" ЕООД , гр. Пловдив, с адрес за кореспонденция- гр. София, ул. „Николай Хайтов" № 34, лице за контакти- Юлия Цаклева, тел. 0888945905.

Информацията за преценяване необходимостта от ОВОС е на разположение за сведение и изразяване на становища от заинтересовани лица в периода от 05.03.2014г. до 18.03.2014г. вкл. в сградата на Общинска администрация, стая № 603, телефон: 042/614 663.