Република България ■ Община Стара Загора


Банер


Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Банер
Банер

Приют за животни

Банер


ОП Околна среда

Банер


БанерВие се намирате в: Начало Архив обявления Издадена заповед за отчуждаване на имот № 68850.519.356, гр.Стара Загора

Издадена заповед за отчуждаване на имот № 68850.519.356, гр.Стара Загора

Внимание, ще се отвори в нов прозорец. ПДФПечатЕ-мейл

На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за общинската собственост УВЕДОМЯВАМ собствениците Баико Драгомиров Ников, Христо Драгомиров Ников и Пенка Банкова Никова на поземлен имот с идентификатор 68850.519.356 по кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Стара Загора, попадащ в реализацията на обект, публична общинска собственост- „Изграждане на улица с о.т. 4582-4586 между кв. 424а и кв. 424б, по плана за регулация на гр. Стара Загора", одобрен със заповед № 119 от 26.01.1996 г. на кмета на Община - Стара Загора, че е издадена заповед за отчуждаване на имота на основание чл. 25 ал. 2 от ЗОС.


Заповед № 10-00-2588 от 28.11.2013 г.

Определената сума за обезщетение е внесена в ЮРОБАНК И ЕФ ДЖИ БЪЛГАРИЯ АД - Финансов център гр. Стара Загора, бул. „Митрополит Методи Кусев" № 31, и от 18.12.2013 г. започва изплащането и, след представяне на всички необходими документи от собствениците на имота в стая 416 на IV-тия етаж на Община Стара Загора на бул. „ Цар Симеон Велики" № 107.

Обявлението да се публикува в два централни и един местен ежедневник, в интернет страницата на Община Стара Загора.

Копие от обявлението да се постави на определеното за целта място в сградата на Община Стара Загора.

 

ЖИВКО ТОДОРОВ
Кмет на Община Стара Загора