Република България ■ Община Стара Загора


Банер


Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Банер
Банер

Приют за животни

Банер


ОП Околна среда

Банер


БанерВие се намирате в: Начало Архив обявления Изработен проект за изменение на ПУП - План за регулация и План за застрояване за територията на кв. „Бедечка"

Изработен проект за изменение на ПУП - План за регулация и План за застрояване за територията на кв. „Бедечка"

Внимание, ще се отвори в нов прозорец. ПДФПечатЕ-мейл


Община Стара Загора на основание чл. 62а, ал. 3, т. 2 от Закона за устройство на територията, съобщава, че е изработен проект за изменение на ПУП - План за регулация и План за застрояване за територията на кв. „Бедечка" в следния обхват:

1. Промяна на плана за регулация за УПИ V-6709, ЗА ОЗЕЛЕНЯВАНЕ И СПОРТНА ПЛОЩАДКА от кв. 830; УПИ VI-6706, 6711, 6713, 6714-ЗА СПОРТНИ ДЕЙНОСТИ от кв. 823 и УПИ X-6710, ОБЩ. от кв. 831 с цел отреждане на нови УПИ за поземлени имоти с идентификатори №№ 68850.513.6750; 68850.513.6751; 68850.513.6747; 68850.513.6713 и 68850.513.6752 от кадастралната карта на гр. Стара Загора за кв. „Бедечка".

2. План за застрояване на новообразуваните: УПИ IX-6713 от кв. 830; УПИ X-6747 от кв. 831; УПИ XII-6750; УПИ XIII-6747; УПИ XIV-6752 и УПИ XV-6751 от кв. 823 по плана на гр. Стара Загора за кв. „Бедечка".

На 07.06.2013 г. от 14.00 ч. в зала „П.Р.Славейков" на Oбщина Стара Загора ще се проведе обществено обсъждане на проект за изменение на ПУП - План за регулация и План за застрояване за територията на кв. „Бедечка" с представители на общинската администрация и проектанския колектив.

Всички заинтересовани лица могат да дадат своите писмени становища и предложения в срок до 12.06.2013 г.