Република България ■ Община Стара Загора


Банер


Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Банер
Банер

Приют за животни

Банер


ОП Околна среда

Банер


БанерВие се намирате в: Начало Архив обявления Изработен проект за Подробен устройствен план – Изменение на Плана за регулация и План за застрояване за част от територията на кв. Бедечка – кв. 830, кв. 823 и кв. 831 по плана на гр. Стара Загора

Изработен проект за Подробен устройствен план – Изменение на Плана за регулация и План за застрояване за част от територията на кв. Бедечка – кв. 830, кв. 823 и кв. 831 по плана на гр. Стара Загора

Внимание, ще се отвори в нов прозорец. ПДФПечатЕ-мейл


Община Стара Загора на основание чл. 128, ал.1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за Подробен устройствен план – Изменение на Плана за регулация и План за застрояване за част от територията на кв. Бедечка – кв. 830, кв. 823 и кв. 831 по плана на гр. Стара Загора.

Проектът се намира в сградата на общината ет.8, стая 806.

На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник" - бр. 55 от 25.06.2013год., заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общинската администрация.