Република България ■ Община Стара Загора


Банер


Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Банер
Банер

Приют за животни

Банер


ОП Околна среда

Банер


БанерВие се намирате в: Начало Архив обявления Изработен проект за ПУП – Парцеларен план за изграждане на Пускова камера на Газопроводно отклонение Димитровград в ПИ в с. Малко Кадиево, община Стара Загора

Изработен проект за ПУП – Парцеларен план за изграждане на Пускова камера на Газопроводно отклонение Димитровград в ПИ в с. Малко Кадиево, община Стара Загора

Внимание, ще се отвори в нов прозорец. ПДФПечатЕ-мейл


Община Стара Загора на основание чл. 128, ал.1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за подробен устройствен план – Парцеларен план за изграждане на Пускова камера на Газопроводно отклонение Димитровград в ПИ № 032037 и ПИ № 000163 по плана на землище с. Малко Кадиево, община Стара Загора.

Проектът се намира в сградата на общината ет.8, стая 806.

На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ в едномесечен срок от публикуването на обявлението в „Държавен вестник", заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общинската администрация.