Република България ■ Община Стара Загора


Банер


Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Банер
Банер

Приют за животни

Банер


ОП Околна среда

Банер


БанерВие се намирате в: Начало Архив обявления Изработен проект за ПУП-ПЗ разширение на гробищен парк - запад

Изработен проект за ПУП-ПЗ разширение на гробищен парк - запад

Внимание, ще се отвори в нов прозорец. ПДФПечатЕ-мейл


Община Стара Загора на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за подробен устройствен план – план за застрояване – разширение на гробищен парк – запад - ПИ №№ 071001, 071005, 071006, 071007, 071981, 071982, 070001, 070002, 070003, 070004, 070005, 070006, 070007, 070008, 070977, 070979, 069001, 069002, 069003, 069004, 069005, 069006, 069007, 069008, 069009, 069010, 069011, 069012, 069013, 069014, 069015, 069016, 069017, 069018, 069019 и 069020 в землището на гр. Стара Загора – собственост на Община – Стара Загора. Проектът се намира в сградата на общината ет. 8, стая 806.

На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в държавен вестник, заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общинската администрация.