Република България ■ Община Стара Загора


Банер


Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Банер
Банер

Приют за животни

Банер


ОП Околна среда

Банер


БанерВие се намирате в: Начало Архив обявления Каталог на курсовете по начална и специална военна подготовка за 2014 / 2015 г.

Каталог на курсовете по начална и специална военна подготовка за 2014 / 2015 г.

Внимание, ще се отвори в нов прозорец. ПДФПечатЕ-мейл

О Б Я В А

На основание НАРЕДБА за условията и реда за разкриване и осигуряване дейността на курсове по начална и/или специална подготовка във висшите училища и за подготовката на учениците от средните училища, приета с ПМС № 43 от 22.02.2013 г., със заповед № ОХ – 3/02.01.2014 г. на Министъра на отбраната е обявен каталог на курсовете по начална и специална военна подготовка за 2014 / 2015 г.
Обучението на студенти в курсове по начална и/или специална военна подготовка може да се провежда само на основание сключено двустранно споразумение между съответното висше училище и Министерството на отбраната за разкриването и осигуряването на курсове по начална и/или специална военна подготовка.
Участието на студенти – български граждани в обучение в курсовете по начална и/или специална военна подготовка е доброволно. Обучението в курсове по начална и/или специална военна подготовка, организирана във висшите училища, военните академии, висшите военни училища осигурява на студентите придобиване на знания и практически умения по военна подготовка за определена военна специалност, както и за действия, свързани с отбраната на страната, защитата на населението и личната сигурност. Продължителността на курсовете по начална военна подготовка е до 90 академични часа годишно, а на курсовете по специална военна подготовка – не по-малко от 90 академични часа, в зависимост от избраната военна специалност.
Курсове по начална военна подготовка се организират и провеждат във военна академия „Г. С. Раковски" и висшите военни училища. Курсове по специална военна подготовка могат да се организират и провеждат освен във военна академия „Г. С. Раковски", висшите военни училища и във всички висши училища в страната, сключили двустранно споразумение с Министерството на отбраната. Обучението на студенти в курсове по специална военна подготовка може да се провежда и от преподаватели от гражданските висши училища, когато това е предвидено в сключеното двустранно споразумение по чл. 30, т. 7 на Наредбата на Министерски съвет за условията и реда за разкриване и осигуряване дейността на курсове по начална и/или специална военна подготовка във висшите училища и за подготовката на учениците от средните училища.
Обучение в курсове по специална военна подготовка се провежда само със студенти успешно завършили обучението в курс по „Начална военна подготовка". Изключение се прави само за студентите, служили военна служба в редовете на въоръжените сили на Р. България.
Курсовете по начална и специална военна подготовка завършват с изпити, съгласно учебната програма на съответния курс. На всеки студент, успешно завършил курс по начална и/или специална военна подготовка, се издава свидетелство /удостоверение/ за успешно завършен курс, при условията и по реда на Наредбата за държавните изисквания към съдържанието на основните документи, издавани от висшите училища.
За допълнителна информация звънете от 09.00 ч. до 17.30 ч. на телефони: 042/ 62 33 93; 042/ 62 32 31; 042/ 61 48 11; 042/ 61 48 12, или посетете офиса на Областния военен отдел в община Стара Загора – стая № 317 и Военно окръжие – Стара Загора.