Република България ■ Община Стара Загора


Банер


Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Банер
Банер

Приют за животни

Банер


ОП Околна среда

Банер


БанерВие се намирате в: Начало Архив обявления Обява за набиране на кандидати за служба в доброволния резерв на Българската армия

Обява за набиране на кандидати за служба в доброволния резерв на Българската армия

Внимание, ще се отвори в нов прозорец. ПДФПечатЕ-мейлВоенно окръжие – Стара Загора и Областен военен отдел – Стара Загора набират кандидати за служба в доброволния резерв на Българската армия.

Условия и ред за провеждане на конкурсите:

1. Конкурсите се провеждат по документи при спазване на изискванията на Закона за резерва на Въоръжените сили на Република България/ЗРВСРБ/, правилника за прилагане на ЗРВСРБ и заповед на министъра на отбраната № ОХ – 889 от 21.12.2012 г.

2. Кандидатите за участие в конкурсите да отговарят на следните изисквания:
· да са пълнолетни граждани на Република България и да нямат друго гражданство;
· да са годни и психологически пригодни за служба в доброволния резерв;
· да притежават образование, съответстващо на изискванията на длъжността;
· да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер;
· срещу тях да няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер;
· да не са освобождавани от военна служба поради наложено дисциплинарно наказание „уволнение";
· да не са навършили пределна възраст за служба в доброволния резерв /за войниците, матросите, сержантите и старшините – 55 години; за офицерските кандидати и офицерите – 60 години/.

3. Кандидатите могат да заявят три длъжности за заемане, като длъжностите могат да бъдат в различни военни формирования.

4. Срок за провеждане на конкурсите – до 18.04.2013 г.
- срок за подаване на документи за кандидатстване за служба в доброволния резерв във Военно окръжие – Стара Загора – до 28.03.2013 г. включително.

5. Кандидатите за участие в конкурса да подадат заявление до Началника на Военно окръжие – Стара Загора, с приложени към него:
· автобиография;
· заверени копия от диплома за завършено образование и/или свидетелство за квалификация;
· декларация за наличие/липса на трудово или служебно правоотношение и копие на документ за трудов стаж /ако има такъв/;
· етапна епикриза от личния лекар и личен амбулаторен картон;
· документ от психодиспансер по местоживеене, удостоверяващ психическото здраве;
· свидетелство за съдимост;
· декларация, че нямат друго гражданство освен българско;
· служебна бележка от Националната следствена служба, че срещу тях няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер;
· свидетелство за завършен курс по начална и/или специална военна подготовка и копие от военната книжка /за тези, които притежават/;
· декларация, че желаят да бъдат приети на служба в доброволния резерв с по-ниско военно звание от притежаваното от тях в резерва /ако имат такова/;
· декларация, че е съгласен да участва в операции или мисии извън страната;
· други документи съобразно изискванията на длъжността, за която кандидатстват.

За допълнителна информация звънете от 09.00ч. до 17.30ч. на телефони 042/62 33 93 ; 042/62 32 31 ; 042/61 48 11 ; 042/61 48 12.