Република България ■ Община Стара Загора


Банер


Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Банер
Банер

Приют за животни

Банер


ОП Околна среда

Банер


БанерВие се намирате в: Начало Архив обявления Обявление за обществено обсъждане на 30 юни 2014 г.

Обявление за обществено обсъждане на 30 юни 2014 г.

Внимание, ще се отвори в нов прозорец. ПДФПечатЕ-мейл

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

На основание чл. 15 от Закона за общинския дълг, Кметът на Община Стара Загора кани местната общност за ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ ЗА НАМЕРЕНИЕ ЗА ПОЕМАНЕ НА ОБЩИНСКИ ДЪЛГ ОТ ОБЩИНАТА на 30 Юни 2014 година, от 17.30 часа, в зала „П. Р. Славейков".

През 2015 година предстои реализацията на два проекта свързани с подобряване на градската среда в Кварталите „ТРИ ЧУЧУРА – СЕВЕР„ и „САМАРА" НА ОБЩА СТОЙНОСТ НАД 5 МИЛИОНА ЛЕВА. За да се осигури безпроблемно и регулярно финансиране на тези проекти, в съответствие с графика за реализацията им, единственият възможен начин за набавянето на част от този ресурс е чрез кредит.

Предложението е да се използва дългосрочен инвестиционен заем. Заемът ще бъде поет като дълг по Закона за общинския дълг.

Във връзка с гореизложеното предлагаме за обсъждане следните намерения за поемане на дълг:
1. Предназначение на дълга - финансиране изпълнението на одобрени проекти
• Максимален размер на дълга - 3 000 000 лв.;
• Валута на дълга – български лева;
• Вид на дълга - дългосрочен дълг, поет с договор за общински заем;
• Максимален срок за ползване и издължаване на кредита – 60 месеца от датата на сключване на договора за кредит;
• Условия за погасяване:
- гратисен период за погасяване на главницата до края на срока за усвояване – от 4 до 8 месеца;
• Начин на погасяване:
- на главницата - на равни шестмесечни вноски след изтичане на гратисния период, с възможност за предсрочно погасяване на част или на целия дълг, със собствени средства, без комисионни, такси и неустойки;
- на лихвата - всеки месец върху усвоената сума;
• Максимален размер на лихвата Тримесечен Софибор плюс рискова надбавка до 5 %;
• Начин на обезпечение на кредита - собствените приходи на общината по член 6, ал.1, т.1 от Закона за общинския дълг

 
Наименование на проекта
и обща стойност
Цели
Технико-икономическа
обосновка
Очаквани срокове
за реализация
Социално-икономически
анализ на очакваните резултати
Проект за реконструкция, благоустрояване и подобряване на физическата среда на Улици в кв. „Три чучура" север – до бул. „Цар Симеон Велики"- гр. Стара Загора
Благоустрояване и подобряване качеството на физическата среда на улиците в кв. „Три чучура" север до бул. „Цар Симеон Велики"
Проектът предвижда:
1. пълна рехабилитация на уличната мрежа;
2. възстановяване на носимоспособността на пътната конструкция
3. нови бордюри и тротоарни настилки
4. рехабилитация на паркингите прилежащи на уличните платна и разработване на допълнителни места за паркиране
5. монтаж на антипаркинг колчета по трасетата на МГТ
6. обезопасяване тротоарите около детските заведения
7. изграждане на две детски площадки
8. благоустрояване на едно междублоково пространство
9. единна концепция за уличен дизайн, включваща тематично озеленяване с видове, съобразени с климатичните условия на града, метални решетки около дърветата, кошчета, пейки, информационни табели и други елементи на градския дизайн.
10. уширения за спирките на МГТ и рехабилитация на крайната спирка на МГТ
Краен срок 31.10.2015 год.
Очакваните резултати от изпълнението на проекта са:
• подобряване експлоатационните характеристики на улиците и тротоарите;
• цялостно благоустрояване на квартала;
• създаване на достъпна, комфортна и безопасна среда за гражданите;
• достатъчно паркоместа за живущите в квартала;
• осигурени зони за отдих и игри.
Проект за реконструкция, благоустрояване и подобряване на физическата среда на Улици в кв. „Самара" 3 - гр. Стара Загора
Благоустрояване и подобряване качеството на физическата среда на улиците в кв. „Самара" 3
Проектът предвижда:
1. рехабилитация на уличната мрежа;
2. възстановяване на носимоспособността на пътната конструкция
3. нови бордюри и тротоарни настилки
4. рехабилитация на паркингите прилежащи на уличните платна
5. обезопасяване тротоарите около детското заведение
6. монтаж на антипаркинг елементи по трасето на МГТ
7. уширения за спирките на МГТ и рехабилитация на крайната спирка на МГТ- обръщалото в кв. „Самара" 3
Краен срок 31.10.2015 год.
Очакваните резултати от изпълнението на проекта са:
• подобряване експлоатационните характеристики на улиците и тротоарите;
• цялостно благоустрояване на квартала;
• създаване на достъпна, комфортна и безопасна среда за гражданите;
• достатъчно паркоместа за живущите в квартала;