Република България ■ Община Стара Загора


Банер


Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Банер
Банер

Приют за животни

Банер


ОП Околна среда

Банер


БанерВие се намирате в: Начало Архив обявления Одобряване на ПУП - местност Баладжата, село Сулица

Одобряване на ПУП - местност Баладжата, село Сулица

Внимание, ще се отвори в нов прозорец. ПДФПечатЕ-мейл


РЕШЕНИЕ № 903 от 29.07.2010 год.

Община Стара Загора на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ и Решение № 903, протокол № 42 от 29.07.2010 год. на Общински съвет град Стара Загора, одобрява подробен устройствен план – План за застрояване на поземлен имот с кадастрален номер ПИ № 077008, находящ се извън урбанизираните територии в местността „Баладжата", землище село Сулица, община Стара Загора – собственост на Пепа Недялкова Палазова. Подробният устройствен план се придружава от планове - схеми за комуникационно - транспортната мрежа, за водоснабдяване, канализация и електрификация, неразделна част от ПЗ. С Плана за застрояване в имота се установява устройствена зона – Жм (за жилищни нужди) ниско свободно основно застрояване. Проекта се намира в сградата на общината ет.5, стая 513.

На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ в 14 дневен срок от обнародването в „Държавен вестник"- д.в.бр.70 от 07.09.2010 г., решението подлежи на обжалване чрез община Стара Загора до Административен съд.

Председател: Тенчо Руканов