Република България ■ Община Стара Загора


Банер


Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Банер
Банер

Приют за животни

Банер


ОП Околна среда

Банер


БанерВие се намирате в: Начало Архив обявления Одобряване на ПУП - местност Орта бозалък, град Стара Загора

Одобряване на ПУП - местност Орта бозалък, град Стара Загора

Внимание, ще се отвори в нов прозорец. ПДФПечатЕ-мейл


РЕШЕНИЕ № 904 от 29.07.2010 год.

Община Стара Загора на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ и Решение № 904, протокол № 42 от 29.07.2010 год. на Общински съвет град Стара Загора, одобрява подробен устройствен план – План за застрояване на поземлен имот с кадастрален номер ПИ № 067012, находящ се извън урбанизираните територии в местността „Орта бозалък", землище град Стара Загора – собственост на Людмила Димитрова Койчева. Подробният устройствен план се придружава от планове-схеми за водоснабдяване, канализация и електрификация, неразделна част от ПЗ. С Плана за застрояване в имота се установява устройствена зона – Жм (за жилищни нужди) ниско свободно основно застрояване. Проекта се намира в сградата на общината ет.5, стая 513.

На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ в 14 дневен срок от обнародването в „Държавен вестник"- бр.70 от 07.09.2010 г., решението подлежи на обжалване чрез община Стара Загора до Административен съд.

Председател: Тенчо Руканов