Република България ■ Община Стара Загора


Банер


Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Банер
Банер

Приют за животни

Банер


ОП Околна среда

Банер


БанерВие се намирате в: Начало Архив обявления Предложение за замяна на имот в кв.490 - Кольо Ганчев

Предложение за замяна на имот в кв.490 - Кольо Ганчев

Внимание, ще се отвори в нов прозорец. ПДФПечатЕ-мейл

 

Община Стара Загора в изпълнение на изискванията на чл. 40, ал. 4 от Закона за общинската собственост обявява:

Постъпило е предложение за замяна на: 

  • 4/424 кв. м ид. ч. от урегулиран поземлен имот ХIIІ474 в кв. 490 – Кольо Ганчев по ПУП на гр. Стара Загора (Поземлен имот с идентификатор 68850.524.474 съгл. кад. карта и кад. регистри), собственост на Община Стара Загора. Обща площ на УПИ ХIIІ474 (ПИ № 68850.524.474) - 424 кв. м. със
  • ПИ № 68850.524.1621, гр. Стара Загора с площ 6 кв. м, попадащ в улична регулация, собственост на Станимир Валентинов Петров.

За допълнителна информация: тел. (042) 614 681