Република България ■ Община Стара Загора


Банер


Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Банер
Банер

Приют за животни

Банер


ОП Околна среда

Банер


БанерВие се намирате в: Начало Архив обявления ПРОЕКТ за Решение на Общински съвет Стара Загора

ПРОЕКТ за Решение на Общински съвет Стара Загора

Внимание, ще се отвори в нов прозорец. ПДФПечатЕ-мейл

На основание чл.21, ал.1, т.7 във връзка с чл.21, ал.2 от ЗМСМА и чл.66, ал.1 от ЗМДТ:

1. Одобрява план - сметка за необходимите средства и тяхното разходване за поддържане чистотата в гр. Стара Загора /съгласно Приложение №1/, което е неразделна част от настоящото решение.

2. Одобрява план – сметката за необходимите средства и тяхното разходване за поддържане чистотата в с. Старозагорски минерални бани, с.Богомилово, с.Хрищени, с.Арнаутито, с.Бенковски, с.Борово, с.Борилово, с.Братя Кунчеви, с.Бъдеще, с.Воденичарово, с.Горно Ботево, с.Дълбоки, с.Еленино, с.Елхово, с.Загоре, с.Змейово, с.Казанка, с.Калитиново, с.Калояновец, с.Козаревец, с.Колена, с.Кирилово, с.Ловец, с.Люляк, с.Лясково, с.Маджерито, с.Малка Верея, с.Малко Кадиево, с.Михайлово, с.Могила, с.Ново село, с.Оряховица, с.Остра могила, с.Памукчии, с.Петрово, с.Плоска могила, с.Подслон, с.Преславен, с.Пряпорец, с.Пшеничево, с.Пъстрово, с.Ракитница, с.Лозен, с.Руманя, с.Самуилово, с.Сладък кладенец, с.Хан Аспарухово, с. Стрелец, с. Сулица, с. Християново от Община Стара Загора /съгласно Приложение №2/, което е неразделна част от настоящото решение.

3. Размера на таксата за битови отпадъци за жилищните и нежилищни имоти на граждани, застроените и урегулирани поземлени имоти, както и за жилищните имоти на предприятията, организациите на бюджетна издръжка и други собственици на такива имоти се определя за град Стара Загора в размер на 1.20 на хиляда, пропорционално върху данъчната оценка на имотите по чл.20 от ЗМДТ, разпределени както следва:

3.1. Осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци - контейнери, кофи и други – 0,01 на хиляда.

3.2. Събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до депата или други инсталации и съоръжения за обезвреждането им – 0,60 на хиляда;

3.3. Проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци, включително отчисленията по чл. 71а и 71е от Закона за управление на отпадъците – 0,27 на хиляда;

3.4. Почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите територии от населените места, предназначени за обществено ползване – 0,32 на хиляда.

4. Размера на таксата за битови отпадъци за жилищните и нежилищни имоти на граждани, застроените и урегулирани поземлени имоти, както и за жилищните имоти на предприятията, организациите на бюджетна издръжка и други собственици на такива имоти се определя за с.Старозагорски минерални бани, с.Богомилово, с.Хрищени, с.Арнаутито, с.Бенковски, с.Борово, с.Борилово, с.Братя Кунчеви, с.Бъдеще, с.Воденичарово, с.Горно Ботево, с.Дълбоки, с.Еленино, с.Елхово, с.Загоре, с.Змейово, с.Казанка, с.Калитиново, с.Калояновец, с.Козаревец, с.Колена, с.Кирилово, с.Ловец, с.Люляк, с.Лясково, с.Маджерито, с.Малка Верея, с.Малко Кадиево, с.Михайлово, с.Могила, с.Ново село, с.Оряховица, с.Остра могила, с.Памукчии, с.Петрово, с.Плоска могила, с.Подслон, с.Преславен, с.Пряпорец, с.Пшеничево, с.Пъстрово, с.Ракитница, с.Лозен, с.Руманя, с.Самуилово, с.Сладък кладенец, с.Хан Аспарухово, с. Стрелец, с. Сулица, с. Християново от Община Стара Загора в размер на 4.50 на хиляда пропорционално върху данъчната оценка на имотите по чл. 20 от ЗМДТ, разпределени както следва:

4.1. Осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци - контейнери, кофи и други – 0,09 на хиляда.

4.2. Събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до депата или други инсталации и съоръжения за обезвреждането им – 3,37 на хиляда;

4.3. Проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци, включително отчисленията по чл. 71а и 71е от Закона за управление на отпадъците – 0,21 на хиляда;

4.4. Почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковете и другите територии за обществено ползване – 0,83 на хиляда.

5. Размера на таксата за битови отпадъци за притежаваните нежилищни имоти - сгради, урегулирани поземлени имоти, собственост на предприятия, физически и юридически лица осъществяващи стопанска дейност, организации на бюджетна издръжка и други собственици на такива имоти за град Стара Загора се определя в размер на 3.00 на хиляда върху данъчната оценка на имотите по чл. 20 от ЗМДТ, разпределени както следва:

5.1. Осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци - контейнери, кофи и други – 0,03 на хиляда.

5.2. Събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до депата или други инсталации и съоръжения за обезвреждането им – 1,49 на хиляда;

5.3. Проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци, включително отчисленията по чл. 71а и 71е от Закона за управление на отпадъците – 0,68 на хиляда;

5.4. Почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковете и другите територии за обществено ползване – 0,80 на хиляда.

6. Размера на таксата за битови отпадъци за притежаваните нежилищни имоти - сгради, урегулирани поземлени имоти, собственост на предприятия, физически и юридически лица осъществяващи стопанска дейност, организации на бюджетна издръжка и други собственици на такива имоти с.Старозагорски минерални бани, с.Богомилово, с.Хрищени, с.Арнаутито, с.Бенковски, с.Борово, с.Борилово, с.Братя Кунчеви, с.Бъдеще, с.Воденичарово, с.Горно Ботево, с.Дълбоки, с.Еленино, с.Елхово, с.Загоре, с.Змейово, с.Казанка, с.Калитиново, с.Калояновец, с.Козаревец, с.Колена, с.Кирилово, с.Ловец, с.Люляк, с.Лясково, с.Маджерито, с.Малка Верея, с.Малко Кадиево, с.Михайлово, с.Могила, с.Ново село, с.Оряховица, с.Остра могила, с.Памукчии, с.Петрово, с.Плоска могила, с.Подслон, с.Преславен, с.Пряпорец, с.Пшеничево, с.Пъстрово, с.Ракитница, с.Лозен, с.Руманя, с.Самуилово, с.Сладък кладенец, с.Хан Аспарухово, с. Стрелец, с. Сулица, с. Християново от Община Стара Загора се определя в размер на 6.00 на хиляда върху върху данъчната оценка на имотите по чл. 20 от ЗМДТ, разпределени както следва:

6.1. Осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци - контейнери, кофи и други – 0,12 на хиляда.

6.2. Събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до депата или други инсталации и съоръжения за обезвреждането им – 4,49 на хиляда;

6.3. Проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци, включително отчисленията по чл. 71а и 71е от Закона за управление на отпадъците – 0,28 на хиляда;

6.4. Почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковете и другите територии за обществено ползване – 1,11 на хиляда.

7. Таксата за осигуряване на съдове за събиране и транспортиране на битовите отпадъци според количеството им в гр. Стара Загора, се определя в размер на:

- 2 500 лева за контейнер;

- 500 лева за варел.

8. Таксата за осигуряване на съдове за събиране и транспортиране на битовите отпадъци според количеството им в с.Старозагорски минерални бани, с.Богомилово, с.Хрищени, с.Арнаутито, с.Бенковски, с.Борово, с.Борилово, с.Братя Кунчеви, с.Бъдеще, с.Воденичарово, с.Горно Ботево, с.Дълбоки, с.Еленино, с.Елхово, с.Загоре, с.Змейово, с.Казанка, с.Калитиново, с.Калояновец, с.Козаревец, с.Колена, с.Кирилово, с.Ловец, с.Люляк, с.Лясково, с.Маджерито, с.Малка Верея, с.Малко Кадиево, с.Михайлово, с.Могила, с.Ново село, с.Оряховица, с.Остра могила, с.Памукчии, с.Петрово, с.Плоска могила, с.Подслон, с.Преславен, с.Пряпорец, с.Пшеничево, с.Пъстрово, с.Ракитница, с.Лозен, с.Руманя, с.Самуилово, с.Сладък кладенец, с.Хан Аспарухово, с. Стрелец, с. Сулица, с. Християново от Община Стара Загора, се определя в размер на:

- 2 500 лева за контейнер;

- 500 лева за варел.

8. В случаите, когато задължените лица са декларирали брой и вид съдове за определяне на таксата за битови отпадъци по т.5.1, т.5.2 и т.5.3., същите дължат и такса по точка 5.4. в размер на 0,80 на хиляда върху данъчната оценка.

9. В случаите, когато задължените лица са декларирали брой и вид съдове за определяне на таксата за битови отпадъци по т.6.1, т.6.2 и т.6.3., същите дължат и такса по точка 6.4. в размер на 1,11 на хиляда върху данъчната оценка.