Република България ■ Община Стара Загора


Банер


Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Банер
Банер

Приют за животни

Банер


ОП Околна среда

Банер


БанерВие се намирате в: Начало Архив обявления Решение № 1122 от 31.03.2011 - одобряване на ПУП

Решение № 1122 от 31.03.2011 - одобряване на ПУП

Внимание, ще се отвори в нов прозорец. ПДФПечатЕ-мейл


Р Е Ш Е Н И Е № 1122 от 31.03.2011 год.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА във връзка с чл.129, ал.1 от ЗУТ Общински съвет Стара Загора одобрява подробен устройствен план ––– План за застрояване на поземлен имот кадастрален № 061021 в местността „Кривия орех", находящ се извън урбанизираните територии в землището на с.Пряпорец, общ.Стара Загора – собственост на Слави Славов Иванов от с.Пряпорец. С плана за застрояване в имота се установява устройствена зона – Жм (за жилищни нужди) със следните нормативи: максимална височина на застрояване – до 10м; максимална плътност на застрояване – до 60%; максимален коеф.на интензивност на застрояване – до 1,2 ; минимална озеленена площ – 40%; начин на застрояване – свободно, за изграждане на обект: „Жилищна сграда". Проектът се намира в сградата на общината – ет. 5, стая 513.

На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването му в държавен вестник-бр.39 от 20.05.2011 г., решението подлежи на обжалване чрез община Стара Загора до Административен съд.

Председател: Тенчо Руканов