Република България ■ Община Стара Загора


Банер


Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Банер
Банер

Приют за животни

Банер


ОП Околна среда

Банер


БанерВие се намирате в: Начало Архив обявления Решение № 1208 от 26.05.2011 - одобряване на ПУП

Решение № 1208 от 26.05.2011 - одобряване на ПУП

Внимание, ще се отвори в нов прозорец. ПДФПечатЕ-мейл


РЕШЕНИЕ № 1208 от 26.05.2011 год.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА във връзка с чл. 129, ал. 1 от ЗУТ Общински съвет Стара Загора одобрява подробен устройствен план – План за застрояване на поземлен имот с кадастрален № 177547 и идентификационен № 68850.177.547 по кадастралната карта на землището на град Стара Загора, находящ се извън урбанизираните територии – собственост на „Лукойл България" ЕООД град София, представлявано чрез пълномощник Валентин Георгиев Василев, ЕИК 121699202. С плана за застрояване в имота се установява устройствена зона – Пп (за производствени, складови, административни, търговски и обслужващи сгради и съоръжения) със следните нормативи: максимална височина на застрояване – до 20м; максимална плътност на застрояване – до 80%; максимален коеф.на интензивност на застрояване – до 2,0 ; минимална озеленена площ – 20%; начин на застрояване – свободно, за изграждане на обект: „Нова автоматизирана автоестакада за три продукта на нова площадка на територията на Пласментно снабдителна база „Стара Загора", реконструкция на резервоар с обем 50 хил.м3 и преобвръзката му за бензин, производство на биогорива и маркиране на автоестакадата". Проектът се намира в сградата на общината – ет. 5, стая 513.

На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването му в държавен вестник - бр.51 от 05.07.2011 год., решението подлежи на обжалване чрез община Стара Загора до Административен съд.

Председател: Тенчо Руканов