Република България ■ Община Стара Загора


Банер


Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Банер
Банер

Приют за животни

Банер


ОП Околна среда

Банер


БанерВие се намирате в: Начало Архив обявления Решение № 1209 от 26.05.2011 - одобряване на ПУП

Решение № 1209 от 26.05.2011 - одобряване на ПУП

Внимание, ще се отвори в нов прозорец. ПДФПечатЕ-мейл


РЕШЕНИЕ № 1209 от 26.05.2011 год.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА във връзка с чл. 129, ал. 1 от ЗУТ Общински съвет Стара Загора одобрява подробен устройствен план – План за застрояване на поземлен имот кадастрален № 000156 находящ се в Стопански двор – урбанизирана територия в землището на с.Горно Ботево, общ.Стара Загора – собственост на Тодор Генов Колев от с.Горно Ботево. С плана за застрояване в имота се установява устройствена зона в – Пп (за производствени, складови, административни, търговски и обслужващи сгради и съоръжения) със следните нормативи: максимална височина на застрояване – до 12м; максимална плътност на застрояване – до 80%; максимален коеф.на интензивност на застрояване – до 2,5 ; минимална озеленена площ – 20%; начин на застрояване – средно свързано основно застрояване между ПИ № 000156 и УПИ № ІІ 266, кв.66 по плана на с.Горно Ботево за изграждане на обект: „Модернизация на технология за безопасно отвеждане, съхранение и дозирано разпръскване на оборски тор". Проектът се намира в сградата на общината – ет. 5, стая 513.

На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването му в държавен вестник - бр.51 от 05.07.2011 год., решението подлежи на обжалване чрез община Стара Загора до Административен съд.

Председател: Тенчо Руканов