Република България ■ Община Стара Загора


Банер


Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Банер
Банер

Приют за животни

Банер


ОП Околна среда

Банер


БанерВие се намирате в: Начало Архив обявления Решение № 1246 от 30.06.2011 - одобряване на ПУП

Решение № 1246 от 30.06.2011 - одобряване на ПУП

Внимание, ще се отвори в нов прозорец. ПДФПечатЕ-мейл

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА във връзка с чл. 129, ал. 1 от ЗУТ Общински съвет Стара Загора одобрява подробен устройствен план – План за застрояване на поземлен имот с идентификационен № 68850.155.15 по кадастралната карта в местността „Казоваса", находящ се извън урбанизираните територии в землището на гр. Стара Загора – собственост на „Ел Контрол" ЕООД гр. Стара Загора, представлявано от Нягол Стоянов Христов, ЕИК 123164262. С плана за застрояване в имота се установява устройствена зона – Соб (смесена за обществено обслужващи дейности) със следните нормативи: максимална височина на застрояване – до 15м; максимална плътност на застрояване – до 80%; максимален коеф.на интензивност на застрояване – до 2,5; минимална озеленена площ – 20%; начин на застрояване – свободно, за изграждане на обект: „Складова база за съхранение на кабели и ел.материали". Проектът се намира в сградата на общината – ет. 5, стая 513.

На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването му в държавен вестник – бр. 65 от 23.08.2011 год., решението подлежи на обжалване чрез община Стара Загора до Административен съд.

Председател: Тенчо Руканов