Република България ■ Община Стара Загора


Банер


Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Банер
Банер

Приют за животни

Банер


ОП Околна среда

Банер


БанерВие се намирате в: Начало Архив обявления Решение № 1302 от 28.07.2011 - одобряване на ПУП

Решение № 1302 от 28.07.2011 - одобряване на ПУП

Внимание, ще се отвори в нов прозорец. ПДФПечатЕ-мейл

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА във връзка с чл. 129, ал. 1 от ЗУТ Общински съвет Стара Загора одобрява подробен устройствен план – изменение на План за застрояване на поземлени имоти с № 033015 и № 033016 в местността „Баченик", находящи се извън урбанизираните територии в землището на с. Хрищени – собственост на Валери Здравков Граматиков и „Нели-Ник" ЕООД гр. Стара Загора, представлявано от Николай Стоянов Минев, гр.Стара Загора, ЕИК 123562704. С плана за застрояване в имотите се установява устройствена зона – Соб (смесена за обществено обслужващи дейности) със следните нормативи: максимална височина на застрояване – над 12м; максимална плътност на застрояване – до 80%; максимален коеф.на интензивност на застрояване – до 2,5; минимална озеленена площ – 20%; начин на застрояване – свързано средно за обекти: „Автокъщи за продажба на автомобили". Проекта се намира в сградата на общината – ет. 5, стая № 513.

На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването му в държавен вестник - бр.71 от 13.09.2011 год, решението подлежи на обжалване чрез община Стара Загора до Административен съд.

Председател: Тенчо Руканов