Република България ■ Община Стара Загора


Банер


Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Банер
Банер

Приют за животни

Банер


ОП Околна среда

Банер


БанерВие се намирате в: Начало Архив обявления Решение № 14 от 24.11.2011 - план за застрояване

Решение № 14 от 24.11.2011 - план за застрояване

Внимание, ще се отвори в нов прозорец. ПДФПечатЕ-мейл

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА във връзка с чл. 129, ал. 1 от ЗУТ – Общински съвет Стара Загора – одобрява подробен устройствен план – План за застрояване на поземлен имот с кадастрален № 046011 в местността „Стопански двор", находящ се извън урбанизираните територии в землището на с. Ново село – собственост на Лидия Желязкова Николова от гр. Стара Загора. С плана за застрояване в имота се установява устройствена зона – Жм (за жилищни нужди) със следните нормативи: максимална височина на застрояване – до 10м; максимална плътност на застрояване – до 60%; максимален коеф. на интензивност на застрояване – до 1,2; минимална озеленена площ – 40%; начин на застрояване – свободно, за изграждане на обект: „Жилищна сграда".

Проектът се намира на разположение в сградата на Общината – бул. „Цар Симеон Велики" № 107, стая 806, етаж 8.

На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ в 30 дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник"- бр.10 от 03.02.2012 год., решението подлежи на обжалване чрез Община Стара Загора до Административен съд.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕМИЛ ХРИСТОВ