Република България ■ Община Стара Загора


Банер


Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Банер
Банер

Приют за животни

Банер


ОП Околна среда

Банер


БанерВие се намирате в: Начало Архив обявления Решение № 54 от 22.12.2011 - парцеларен план

Решение № 54 от 22.12.2011 - парцеларен план

Внимание, ще се отвори в нов прозорец. ПДФПечатЕ-мейл

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА във връзка с чл. 129, ал. 1 от ЗУТ – Общински съвет Стара Загора – одобрява подробен устройствен план – парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура – трасе за изграждане на обект: „Реконструкция на ПСБ (петролно снабдителна база) – разширение на съществуващ път на „Лукойл България" ЕООД в землището на гр. Стара Загора – минаващо през поземлени имоти с идентификационни № №: 68850.179.566 – представляващ друг вид водно течение, водна площ, съоръжение – общинска публична собственост; 68850.176.117, представляващ линии за релсов транспорт на НК »Железопътна инфраструктура» – държавна публична собственост; 68850.177.548 и 68850.179.567, бази за производство на продукти от нефт и газ – държавна публична собственост на «Лукойл България» ЕООД и 68850.177.549, представляващ база за производство на продукти от нефт и газ – държавна частна собственост.

Проектът се намира на разположение в сградата на Общината – бул. „Цар Симеон Велики" № 107, стая 806, етаж 8.

На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ в 30 дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник" - бр.12 от 10.02.2012 год, решението подлежи на обжалване чрез Община Стара Загора до Административен съд.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕМИЛ ХРИСТОВ