Република България ■ Община Стара Загора


Банер


Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Банер
Банер

Приют за животни

Банер


ОП Околна среда

Банер


БанерВие се намирате в: Начало Архив обявления Решение № 57 от 22.12.2011 - парцеларен план

Решение № 57 от 22.12.2011 - парцеларен план

Внимание, ще се отвори в нов прозорец. ПДФПечатЕ-мейл

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА във връзка с чл. 129, ал. 1 от ЗУТ – Общински съвет Стара Загора – одобрява подробен устройствен план – парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура – трасе за външно ел.захранване – изграждане на въздушна мрежа Н.Н. от съществуващ МТП "Север" в с.Малка Верея за захранване на обект в поземлен имот с кадастрален № 000310, местност «Щумата», землище с.Малка Верея – минаващо през поземлен имот с кадастралнен № 000262 – представляващ за селскостопански, горски ведомствен път – общинска публична собственост и поземлен имот с кадастрален № 000307 – представляващ урбанизирана територия – частна собственост на Иван Димов Чакалов.

Проектът се намира на разположение в сградата на Общината – бул. „Цар Симеон Велики" № 107, стая 806, етаж 8.

На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ в 30 дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник" - бр.12 от 10.02.2012 год., решението подлежи на обжалване чрез Община Стара Загора до Административен съд.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕМИЛ ХРИСТОВ