Република България ■ Община Стара Загора


Банер


Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Банер
Банер

Приют за животни

Банер


ОП Околна среда

Банер


БанерВие се намирате в: Начало Архив обявления Решение № 58 от 22.12.2011 - изменение на план за застрояване

Решение № 58 от 22.12.2011 - изменение на план за застрояване

Внимание, ще се отвори в нов прозорец. ПДФПечатЕ-мейл

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА във връзка с чл. 129, ал. 1 от ЗУТ – Общински съвет Стара Загора – oдобрява подробен устройствен план ––– изменение на Плана за застрояване на поземлен имот с кадастрален № 086040 в местността „Клюнка", находящ се извън урбанизираните територии в землището на с.Малка Верея – собственост на Александър Славчов Павлевски от гр.Стара Загора. С плана за застрояване в имота се установява устройствена зона – Сж,об (смесена, за жилищни нужди и общественообслужващи дейности) със следните нормативи: максимална височина на застрояване – до 10м; максимална плътност на застрояване – до 60%; максимален коеф.на интензивност на застрояване – до 1,2 ; минимална озеленена площ – 40%; начин на застрояване – свободно ниско.

Проектът се намира на разположение в сградата на Общината – бул. „Цар Симеон Велики" № 107, стая 806, етаж 8.

На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ в 30 дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник" - бр.12 от 10.02.2012 год., решението подлежи на обжалване чрез Община Стара Загора до Административен съд.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕМИЛ ХРИСТОВ