Република България ■ Община Стара Загора


Банер


Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Банер
Банер

Приют за животни

Банер


ОП Околна среда

Банер


БанерВие се намирате в: Начало Архив обявления Решение № 590 от 31.01.2013 - изработване на ПУП /ПЗ/

Решение № 590 от 31.01.2013 - изработване на ПУП /ПЗ/

Внимание, ще се отвори в нов прозорец. ПДФПечатЕ-мейл


На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА във връзка с чл. 124а, ал. 5, чл. 134, ал. 2 т. 6 и чл. 135, ал. 3 от ЗУТ - Общинският съвет разрешава на Пламен Петков Бояджиев да възложи изработването на проект за ПУП - План за застрояване за поземлен имот № 258.5 по плана на новообразуваните имоти, в землището на гр. Стара Загора. В имота да се установи устройствена зона Жм1 /за жилищни нужди/, ниско свободно основно застрояване.

Планът за застрояване да бъде придружен от Решение на Комисията по чл. 17, ал. 1, т. 1 от ЗОЗЗ при ОД "Земеделие"- Стара Загора, за утвърдена площадка за проектиране и схеми: „Водоснабдяване и канализация" и „Електрификация" /чл. 108, ал. 2 от ЗУТ/. Схемите да бъдат съгласувани в съответните експлоатационни предприятия, съгласно разпоредбата на чл. 60, ал. 2 от ЗУТ.

Проектът за ПУП - ПЗ да бъде изработен и процедиран при спазване на действащата нормативна уредба.