Република България ■ Община Стара Загора


Банер


Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Банер
Банер

Приют за животни

Банер


ОП Околна среда

Банер


БанерВие се намирате в: Начало Архив обявления Решение № 632 от 21.02.2013 - план за застрояване

Решение № 632 от 21.02.2013 - план за застрояване

Внимание, ще се отвори в нов прозорец. ПДФПечатЕ-мейл

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА във връзка с чл. 124а, ал. 5, чл. 134, ал. 2 т. 6 и чл. 135, ал. 3 от ЗУТ - Общинският съвет разрешава на Евгени Петров Генчев да възложи изработването на проект за ПУП - План за застрояване за част /600 кв.м./ от поземлен имот № 482 в землището на с. Малка Верея, общ. Стара Загора. В имота да се установи вилна устройствена зона Ов - за рекреационни дейности, ниско свободно основно застрояване /Н до 7м/.

Планът за застрояване да бъде придружен от Решение на Комисията по чл. 17, ал. 1, т. 1 от ЗОЗЗ при ОД "Земеделие"-Стара Загора, за утвърдена площадка за проектиране и схеми: „Водоснабдяване и канализация" и „Електрификация", съгласно разпоредбата на чл. 108, ал. 2 от ЗУТ. Схемите да бъдат съгласувани в съответните експлоатационни предприятия /чл. 60, ал. 2 от ЗУТ/.

Проектът за ПУП-ПЗ да бъде изработен и процедиран при спазване на действащата нормативна уредба.