Република България ■ Община Стара Загора


Банер


Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Банер
Банер

Приют за животни

Банер


ОП Околна среда

Банер


БанерВие се намирате в: Начало Архив обявления Решение № 684 от 28.03.2013

Решение № 684 от 28.03.2013

Внимание, ще се отвори в нов прозорец. ПДФПечатЕ-мейл

На основание чл. 21, ал. 1, т.23 от ЗМСМА във връзка с чл. 62, ал. 2 от АПК допуска поправка на очевидна фактическа грешка в Решение № 627, прието с протокол № 19 от заседание на Общински съвет Стара Загора, проведено на 21 февруари 2013 г. в частта, в която се посочва местонахождението на поземления имот, като същото да се счита землището на с. Хрищени, община Стара Загора вместо землището на гр. Стара Загора. Описанието на поземления имот обект на решението следва да се чете: „поземлен имот № 205.73 по плана на новообразуваните имоти, извън урбанизираните територии, в землището на с. Хрищени, община Стара Загора".

Настоящото решение да се съобщи на заинтересованите лица.

Решението подлежи на обжалване по реда на АПК.