Република България ■ Община Стара Загора


Банер


Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Банер
Банер

Приют за животни

Банер


ОП Околна среда

Банер


БанерВие се намирате в: Начало Архив обявления Решение № 686 от 28.03.2013 - план за застрояване

Решение № 686 от 28.03.2013 - план за застрояване

Внимание, ще се отвори в нов прозорец. ПДФПечатЕ-мейл


На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА във връзка с чл.124а, ал. 1 и ал. 5 от ЗУТ Общински съвет Стара Загора разрешава на „Арт Трейд" ЕООД – гр. София – и „Фокстон" ЕООД – гр. Стара Загора – да възложат изработването на проект за подробен устройствен план – План за застрояване на поземлен имот № 071043 в землището на с. Загоре, общ. Стара Загора.

С плана за застрояване в имота да се установи смесена обслужващо – производствена устройствена зона – С о п – със средна височина ( Н < 15 м ) – свободно основно застрояване – и следните нормативни показатели: максимална плътност на застрояване – до 80 %; максимален коефициент на интензивност на застрояване – до 2,5; минимална озеленена площ – 20 % – съгласно приложената скица с предложение.

Планът за застрояване да бъде придружен от Решение на Комисията по чл.17, ал.1, т.1 от ЗОЗЗ за утвърждаване на площадка за проектиране и планове – схеми за комуникационно – транспортната мрежа, за електрификация и водоснабдяване и канализация – съгласно разпоредбите на чл.108, ал.2 и във връзка с чл.60, ал.2 от ЗУТ.

Схемите да бъдат съгласувани в съответните експлоатационни предприятия.

Одобрените схеми са основание за изработване на подробен устройствен план – Парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура – съгласно чл.110, ал.1, т.5 от ЗУТ.

Планът за застрояване да бъде изработен и процедиран при спазване на действащата нормативна уредба.