Република България ■ Община Стара Загора


Банер


Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Банер
Банер

Приют за животни

Банер


ОП Околна среда

Банер


БанерВие се намирате в: Начало Архив обявления Решение № 689 от 28.03.2013 - план за застрояване

Решение № 689 от 28.03.2013 - план за застрояване

Внимание, ще се отвори в нов прозорец. ПДФПечатЕ-мейл

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА във връзка с чл. 124а, ал. 5 от ЗУТ - Общинският съвет разрешава на Слави Иванов Котаров и Меглена Танева Котарова да възложат изработването на проект за ПУП - План за застрояване за поземлен имот № 258.22 по плана на новообразуваните имоти, в землището на гр. Стара Загора. В имота да се установи устройствена зона Жм1 /за жилищни нужди/, ниско свободно основно застрояване.

Планът за застрояване да бъде придружен от Решение на Комисията по чл.17, ал.1, т.1 от ЗОЗЗ при ОД"Земеделие"- Стара Загора, за утвърдена площадка за проектиране и схеми: „Водоснабдяване и канализация" и „Електрификация" /чл.108, ал.2 от ЗУТ/. Схемите да бъдат съгласувани в съответните експлоатационни предприятия, съгласно разпоредбата на чл. 60, ал.2 от ЗУТ.

Проектът за ПУП - ПЗ да бъде изработен и процедиран при спазване на действащата нормативна уредба.