Република България ■ Община Стара Загора


Банер


Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Банер
Банер

Приют за животни

Банер


ОП Околна среда

Банер


БанерВие се намирате в: Начало Архив обявления Решение № 691 от 28.03.2013 - парцеларен план

Решение № 691 от 28.03.2013 - парцеларен план

Внимание, ще се отвори в нов прозорец. ПДФПечатЕ-мейл


На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА във връзка с чл.124а, ал.5 от ЗУТ Общински съвет Стара Загора разрешава на Стилияна Георгиева Михайлова и Диман Колев Диманов да възложат изработването на проект за подробен устройствен план – Парцеларен план за нов път до поземлен имот с идентификатор 70202.3.21 през поземлен имот с идентификатор 70202.163.1 от кадастралната карта на землище с. Сулица, община Стара Загора.

Парцеларният план да бъде придружен от Решение на Комисията по чл.17, ал.1, т.1 от ЗОЗЗ за утвърждаване на трасе за проектиране.

Проектът за ПУП - парцеларен план да бъде изработен и процедиран при спазване на действащата нормативна уредба.